Uchwała Nr XXXI/198/2021 Rady Gminy Korczew z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Korczew

Opublikowane przez: Łukasz Kiryluk | Data wprowadzenia: 2021-12-20 17:45:01.
 Uchwała Nr XXXI/199/2021 Rady Gminy Korczew z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości

Opublikowane przez: Łukasz Kiryluk | Data wprowadzenia: 2021-12-20 17:50:10.
 Uchwała Nr XXXI/200/2021 Rady Gminy Korczew z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2021-2027

Opublikowane przez: Łukasz Kiryluk | Data wprowadzenia: 2021-12-20 17:51:46 | Data modyfikacji: 2021-12-20 17:53:24.
 Uchwała Nr XXXI/201/2021 Rady Gminy Korczew z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Opublikowane przez: Łukasz Kiryluk | Data wprowadzenia: 2021-12-20 18:00:09.
 Uchwała Nr XXXI/203/2021 Rady Gminy Korczew z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na 2022 r.

Opublikowane przez: Łukasz Kiryluk | Data wprowadzenia: 2021-12-20 18:01:08.
 Uchwała Nr XXXI/204/2021 Rady Gminy Korczew z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2022 oraz zwolnień w tym podatku

Opublikowane przez: Łukasz Kiryluk | Data wprowadzenia: 2021-12-20 18:02:55.
 Uchwała Nr XXXI/205/2021 Rady Gminy Korczew z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2022 obowiązujących na terenie gminy Korczew

Opublikowane przez: Łukasz Kiryluk | Data wprowadzenia: 2021-12-20 18:03:44.
 Uchwała Nr XXXI/206/2021 Rady Gminy Korczew z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Korczew

Opublikowane przez: Łukasz Kiryluk | Data wprowadzenia: 2021-12-20 18:06:30.
 Uchwała Nr XXXI/207/2021 Rady Gminy Korczew z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia diety dla członków Rady Gminy i komisji oraz zwrotu kosztów podróży służbowych

Opublikowane przez: Elżbieta Głozak | Data wprowadzenia: 2021-12-20 18:18:12 | Data modyfikacji: 2021-12-23 07:49:34.
 Uchwała Nr XXXI/208/2021 Rady Gminy Korczew z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy

Opublikowane przez: Łukasz Kiryluk | Data wprowadzenia: 2021-12-20 18:19:13.
 Uchwała Nr XXXI/209/2021 Rady Gminy Korczew z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia diety dla sołtysów

Opublikowane przez: Łukasz Kiryluk | Data wprowadzenia: 2021-12-20 18:20:13.
 Uchwała Nr XXXI/210/2021 Rady Gminy Korczew z dnia 23 listopada 2021 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego

Opublikowane przez: Łukasz Kiryluk | Data wprowadzenia: 2021-12-20 18:20:43.

Zobacz:
 uchwały z I sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z II sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z III sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z IV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z V sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z IX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z X sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXIX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXXI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXXII sesji Rady Gminy Korczew . 
Data wprowadzenia: 2021-12-20 18:20:43
Opublikowane przez: Łukasz Kiryluk