Uchwała Nr XXVII/174/2021 Rady Gminy Korczew z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki z budżetu państwa na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW

Opublikowane przez: Łukasz Kiryluk | Data wprowadzenia: 2021-12-20 07:21:35 | Data modyfikacji: 2021-12-20 07:24:27.
 Uchwała Nr XXVII/175/2021 Rady Gminy Korczew z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2021-2027

Opublikowane przez: Elżbieta Głozak | Data wprowadzenia: 2021-12-20 07:22:41 | Data modyfikacji: 2021-12-23 07:55:59.
 Uchwała Nr XXVII/176/2021 Rady Gminy Korczew z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Opublikowane przez: Łukasz Kiryluk | Data wprowadzenia: 2021-12-20 07:26:30.
 Uchwała Nr XXVII/177/2021 Rady Gminy Korczew z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie uchylenia uchwały nr XXVI/167/2021 Rady Gminy Korczew z dnia 28 kwietnia 2021 roku w sprawie przekazania środków finansowych z budżetu Gminy Korczew Funduszowi Wsparcia Policji na współfinansowanie zakupu samochodu osobowego na potrzeby Komisariatu Policji w Mordach

Opublikowane przez: Łukasz Kiryluk | Data wprowadzenia: 2021-12-20 07:27:23.
 Uchwała Nr XXVII/178/2021 Rady Gminy Korczew z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Korczew na lata 2021-2024

Opublikowane przez: Łukasz Kiryluk | Data wprowadzenia: 2021-12-20 07:28:12.
 Uchwała Nr XXVII/179/2021 Rady Gminy Korczew z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie przystąpienia gminy Korczew do „Porozumienia burmistrzów na rzecz klimatu i energii"

Opublikowane przez: Łukasz Kiryluk | Data wprowadzenia: 2021-12-20 07:29:04.

Zobacz:
 uchwały z I sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z II sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z III sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z IV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z V sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z IX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z X sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXIX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXXI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXXII sesji Rady Gminy Korczew . 
Data wprowadzenia: 2021-12-20 07:29:04
Opublikowane przez: Łukasz Kiryluk