Oświadczenia
Oświadczenia

Zobacz:
   - Radni
   - Pracownicy UG i Kierownicy jedn. org.
Data wprowadzenia:
Opublikowane przez:
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Ks. Brzóski 20a
08-108 Korczew
Kierownik Jednostki
mgr inż. Sławomir Wasilczuk
Kontakt:
Tel: (+48 25) 631-20-22, 631-20-23
Fax: (25) 631-20-89
e-mail: korczew_gmina@wp.pl