uchwała nr VIII/52/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Korczew wotum zaufania

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-08-27 14:01:42.
 uchwała nr VIII/53/2019 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Korczew za 2018 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-09-04 11:33:28.
 Uchwała nr VIII/54/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Korczew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-09-04 11:38:36.
 uchwała nr VIII/55/2019 w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korczew oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-09-04 11:41:16.
 uchwała nr VIII/56/2019 w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-09-04 11:44:30 | Data modyfikacji: 2019-09-04 11:46:24.
 Uchwała nr VIII/57/2019 w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-09-04 11:52:59.
 uchwała nr VIII/58/2019 w sprawie powołania Zespołu Opiniującego kandydatów na ławników do Sądu Rejonowego w Siedlcach i Sądu Okręgowego w Siedlcach na kadencję 2020-2023

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-09-04 12:05:57.
 Uchwała nr VIII/59/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-09-04 12:08:35.
 uchwała nr VIII/60/2019 w sprawie zmian w Wieleletniej Prognozie Finznsowej Gminy Korczew na lata 2019-2025

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-09-04 12:11:27 | Data modyfikacji: 2019-09-04 12:17:35.
 Uchwała nr VIII/61/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-09-04 12:12:21 | Data modyfikacji: 2019-09-04 12:19:10.

Zobacz:
 uchwały z I sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z II sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z III sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z IV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z V sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z IX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z X sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXIX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXXI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXXII sesji Rady Gminy Korczew . 
Data wprowadzenia: 2019-09-04 12:12:21
Data modyfikacji: 2019-09-04 12:19:10
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska