uchwała nr XI/68/2019 w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Siedlcach

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-05-15 10:57:40.
 uchwała nr XI/69/2019 w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony dłuzszy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-05-15 11:00:12.
 uchwała nr XI/70/2019 w sprawie przejęcia od Powiatu SIedleckiego zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-05-15 11:04:38.
 uchwała nr XI/71/2019 w sprawie zmiany uchwały nr XXX/148/2009 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i godziny doraźnych zastępstw oraz regulaminu określającego wysokość dodatkowego mieszkaniowego

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-05-15 11:21:04.
 uchwała nr XI/72/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finanowej Gminy Korczew na lata 2019-2026

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-05-15 11:38:42 | Data modyfikacji: 2020-05-15 12:39:13.
 uchwała nr XI/73/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-05-15 12:41:50.

Zobacz:
 uchwały z I sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z II sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z III sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z IV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z V sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z IX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z X sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXIX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXXI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXXII sesji Rady Gminy Korczew . 
Data wprowadzenia: 2020-05-15 12:41:50
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska