Uchwała NR IV/17/2018 zmieniająca uchwałę nr III/5/2018 Rady Gminy z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Korczew

Opublikowane przez: Justyna Szybka | Data wprowadzenia: 2019-04-12 13:23:58 | Data modyfikacji: 2019-04-12 13:59:33.
 Uchwała NR IV/18/2018 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2018-2024

Opublikowane przez: Justyna Szybka | Data wprowadzenia: 2019-04-12 14:01:17 | Data modyfikacji: 2019-04-12 14:02:04.
 Uchwała NR IV/19/2018 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Justyna Szybka | Data wprowadzenia: 2019-04-12 14:05:17 | Data modyfikacji: 2019-04-12 14:05:50.
 Uchwała NR IV/20/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korczew na lata 2019-2025

Opublikowane przez: Justyna Szybka | Data wprowadzenia: 2019-04-12 14:08:59 | Data modyfikacji: 2019-04-12 14:09:47.
 Uchwała NR IV/21/2018 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korczew na rok 2019

Opublikowane przez: Justyna Szybka | Data wprowadzenia: 2019-04-12 14:13:02 | Data modyfikacji: 2019-04-12 14:14:09.
 Uchwała NR IV/22/2018 w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Korczew

Opublikowane przez: Justyna Szybka | Data wprowadzenia: 2019-04-12 14:19:11.
 Uchwała NR IV/23/2018 w sprawie ustalenia diety dla sołtysów

Opublikowane przez: Justyna Szybka | Data wprowadzenia: 2019-04-12 14:22:52.
 Uchwała NR IV/24/2018 w sprawie wyrażenie zgody na przystąpienie Gminy Korczew do projektu pn. "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedleckim i obwodzie wołyńskim"

Opublikowane przez: Justyna Szybka | Data wprowadzenia: 2019-04-12 14:26:19.
 Uchwała NR IV/25/2018 w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Korczew do konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II - transport niskoemisyjny, Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności oraz wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą "Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie gminy Korczew"

Opublikowane przez: Justyna Szybka | Data wprowadzenia: 2019-04-12 14:38:23.
 Uchwała NR IV/26/2018 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Opublikowane przez: Justyna Szybka | Data wprowadzenia: 2019-04-12 14:43:19.
 Uchwała NR IV/27/2018 w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych w tym w formie posiłku dla osób objętych wieloletnim programem rządowym "posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Opublikowane przez: Justyna Szybka | Data wprowadzenia: 2019-04-12 14:46:30.
 Uchwała NR IV/28/2018 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na rok 2019

Opublikowane przez: Justyna Szybka | Data wprowadzenia: 2019-04-12 14:48:57.
 Uchwała NR IV/29/2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023

Opublikowane przez: Justyna Szybka | Data wprowadzenia: 2019-04-12 14:52:29.
 Uchwała NR IV/30/2018 w sprawie zmiany uchwały XXI/136/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 6 grudnia 2012r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Opublikowane przez: Justyna Szybka | Data wprowadzenia: 2019-04-12 14:56:06.
 Uchwała NR IV/31/2018 w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Gminy Korczew na 2019 rok

Opublikowane przez: Justyna Szybka | Data wprowadzenia: 2019-04-12 14:58:19.
 Uchwała NR IV/32/2018 w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Justyna Szybka | Data wprowadzenia: 2019-04-12 15:00:36.
 Uchwała NR IV/33/2018 w sprawie ustalenia zakresu działania i zadań stałych komisji Rady Gminy Korczew

Opublikowane przez: Justyna Szybka | Data wprowadzenia: 2019-04-12 15:02:40.
 Uchwała NR IV/34/2018 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Korczew

Opublikowane przez: Justyna Szybka | Data wprowadzenia: 2019-04-12 15:06:20.

Zobacz:
 uchwały z I sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z II sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z III sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z IV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z V sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z IX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z X sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXIX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXXI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXXII sesji Rady Gminy Korczew . 
Data wprowadzenia: 2019-04-12 15:06:20
Opublikowane przez: Justyna Szybka