uchwała nr XII/74/2019 w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na 2020 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-05-15 12:47:58.
 uchwała nr XII/75/2019 u sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 obowiązujących na terenie gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-01-04 20:44:43 | Data modyfikacji: 2020-05-15 12:50:36.
 uchwała nr XII/76/2019 w sprawie wprowadzenia opłaty targowej

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-01-04 20:46:50 | Data modyfikacji: 2020-05-15 12:50:46.
 uchwała nr XII/77/2019 w sprawie określenia wysokosci stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 oraz zwolnień w tym podatku

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-05-15 12:52:23.
 uchwała nr XII/78/2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-05-15 12:55:01.
 uchwała nr XII/79/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-05-15 13:03:36.

Zobacz:
 uchwały z I sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z II sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z III sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z IV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z V sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z IX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z X sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXIX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXXI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXXII sesji Rady Gminy Korczew . 
Data wprowadzenia: 2020-05-15 13:03:36
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska