Uchwała NR V/35/2019 w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Korczew

Opublikowane przez: Justyna Szybka | Data wprowadzenia: 2019-04-15 08:39:19.
 Uchwała NR V/36/2019 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego z budżetu Gminy Korczew

Opublikowane przez: Justyna Szybka | Data wprowadzenia: 2019-04-15 08:42:49.
 Uchwała NR V/37/2019 w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Korczew

Opublikowane przez: Justyna Szybka | Data wprowadzenia: 2019-04-15 08:45:13.
 Uchwała NR V/38/2019 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Korczew

Opublikowane przez: Justyna Szybka | Data wprowadzenia: 2019-04-15 08:50:20.
 Uchwała NR V/39/2019 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korczew

Opublikowane przez: Justyna Szybka | Data wprowadzenia: 2019-04-15 08:53:06.
 Uchwała NR V/40/2019 w sprawie wyrażenia zgody na obniżenia wartości nieruchomości podlegającej sprzedaży w drodze przetargu w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, położonej we wsi Czaple Górne

Opublikowane przez: Justyna Szybka | Data wprowadzenia: 2019-04-15 08:56:11 | Data modyfikacji: 2019-04-15 09:19:23.
 Uchwała NR V/41/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Justyna Szybka | Data wprowadzenia: 2019-04-15 08:58:20.

Zobacz:
 uchwały z I sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z II sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z III sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z IV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z V sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z IX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z X sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXIX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXXI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXXII sesji Rady Gminy Korczew . 
Data wprowadzenia: 2019-04-15 08:58:20
Opublikowane przez: Justyna Szybka