Uchwała NR VI/42/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu dostarczania wody na terenie gminy Korczew

Opublikowane przez: Justyna Szybka | Data wprowadzenia: 2019-04-15 09:12:17 | Data modyfikacji: 2019-04-15 09:13:06.
 Uchwała NR VI/43/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr V/40/2019 Rady Gminy Korczew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na obniżenia wartości nieruchomości podlegającej sprzedaży w drodze przetargu w grugim przetargu ustnym nieograniczonym, położonej we wsi Czaple Górne

Opublikowane przez: Justyna Szybka | Data wprowadzenia: 2019-04-15 09:18:04.
 Uchwała NR VI/44/2019 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korczew w 2019 roku

Opublikowane przez: Justyna Szybka | Data wprowadzenia: 2019-04-15 09:28:57.
 Uchwała NR VI/45/2019 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Korczew do Lokalnej Organizacji Turystycznej "Lot nad Bugiem"

Opublikowane przez: Justyna Szybka | Data wprowadzenia: 2019-04-15 09:31:43.
 Uchwała NR VI/46/2019 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości gruntowej

Opublikowane przez: Justyna Szybka | Data wprowadzenia: 2019-04-15 09:35:56 | Data modyfikacji: 2019-04-15 09:55:40.
 Uchwała NR VI/47/2019 w sprawie uchylenia uchwały nr V/37/2019 Rady Gminy Korczew z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Korczew

Opublikowane przez: Justyna Szybka | Data wprowadzenia: 2019-04-15 09:38:33.
 Uchwała NR VI/48/2019 w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu a terenie gminy Korczew

Opublikowane przez: Justyna Szybka | Data wprowadzenia: 2019-04-15 09:40:56.
 Uchwała NR VI/49/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2019-2025

Opublikowane przez: Justyna Szybka | Data wprowadzenia: 2019-04-15 09:45:14 | Data modyfikacji: 2019-04-15 09:45:45.
 Uchwała NR VI/50/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Justyna Szybka | Data wprowadzenia: 2019-04-15 09:47:44 | Data modyfikacji: 2019-04-15 09:48:11.

Zobacz:
 uchwały z I sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z II sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z III sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z IV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z V sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z IX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z X sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXIX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXXI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXXII sesji Rady Gminy Korczew . 
Data wprowadzenia: 2019-04-15 09:47:44
Data modyfikacji: 2019-04-15 09:48:11
Opublikowane przez: Justyna Szybka