uchwała nr XVI/103/2020 w sprawie nie wyrażania zgody na wyodrebnienie funduszu sołeckiego z budżetu Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-05-26 11:35:19.
 uchwała nr XVI/104/2020 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu z budżetu Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-05-26 12:51:06.
 uchwała nr XVI/105/2020 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2020-2027

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-05-26 12:54:11 | Data modyfikacji: 2020-05-26 12:57:06.
 uchwała nr XVI/106/2020 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-05-26 12:54:54.

Zobacz:
 uchwały z I sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z II sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z III sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z IV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z V sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z IX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z X sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXIX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXXI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXXII sesji Rady Gminy Korczew . 
Data wprowadzenia: 2020-05-26 12:54:54
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska