uchwała nr XIII/80/2019 w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-05-15 13:18:30.
 uchwała nr XIII/81/2019 w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-05-15 13:23:47 | Data modyfikacji: 2020-05-15 13:29:59.
 uchwała nr XIII/82/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-05-15 13:24:59.
 uchwała nr XIII/83/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 oraz zwolnień w tym podatku

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-01-04 20:54:58 | Data modyfikacji: 2020-05-15 13:20:31.
 uchwała nr XIII/84/2019 w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-01-04 20:56:59 | Data modyfikacji: 2020-05-15 13:20:47.

Zobacz:
 uchwały z I sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z II sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z III sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z IV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z V sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z IX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z X sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXIX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXXI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXXII sesji Rady Gminy Korczew . 
Data wprowadzenia: 2020-01-04 20:56:59
Data modyfikacji: 2020-05-15 13:20:47
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska