Lokalizacja inwestycji
Lokalizacja inwestycji
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego- budowa sieci energetycznej
napowietrznej SN 15 kV obejmującej demontaż
istniejącego słupa energetycznego SN 15kV i
montaż w jego miejsce nowego słupa
energetycznego SN 15 kV na działce nr 366
obręb Laskowice gm. Korczew 
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Zofia Warsztocka | Data wprowadzenia: 2017-02-21 17:23:18 | Data modyfikacji: 2017-02-21 17:28:05.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w/s
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego- budowa obiektu infrastruktury
technicznej - bezobsługowej stacji bazowej
telefonii komórkowej nr SDC 4480 na działce nr
623/15 obręb Korczew gm. Korczew 
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Zofia Warsztocka | Data wprowadzenia: 2017-02-21 17:27:02.

Zobacz:
   Rok 2018
Data wprowadzenia: 2017-02-21 17:27:02
Autor: Zofia Warsztocka
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska
 
Dodatkowe Informacje:
Adres:
Urząd Gminy
ul. Ks. Brzóski 20a
08-108 Korczew
Kierownik Jednostki
mgr inż. Sławomir Wasilczuk
Kontakt:
Tel: (+48 25) 631-20-22, 631-20-23
Fax: (25) 631-20-89
e-mail: korczew_gmina@wp.pl