Uchwała Nr XXVIII/180/2021 Rady Gminy Korczew z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Korczew wotum zaufania

Opublikowane przez: Łukasz Kiryluk | Data wprowadzenia: 2021-12-20 09:23:56.
 Uchwała Nr XXVIII/181/2021 Rady Gminy Korczew z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Korczew za 2020 rok

Opublikowane przez: Łukasz Kiryluk | Data wprowadzenia: 2021-12-20 09:25:07.
 Uchwała Nr XXVIII/182/2021 Rady Gminy Korczew z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Korczew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Opublikowane przez: Łukasz Kiryluk | Data wprowadzenia: 2021-12-20 09:26:02.
 Uchwała Nr XXVIII/183/2021 Rady Gminy Korczew z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji w sprawie eliminacji glifosatu z żywności

Opublikowane przez: Łukasz Kiryluk | Data wprowadzenia: 2021-12-20 09:26:59.
 Uchwała Nr XXVIII/184/2021 Rady Gminy Korczew z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej przeprowadzenia bezpośredniego referendum ludowego

Opublikowane przez: Łukasz Kiryluk | Data wprowadzenia: 2021-12-20 16:52:09.
 Uchwała Nr XXVIII/185/2021 Rady Gminy Korczew z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Korczew w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Opublikowane przez: Łukasz Kiryluk | Data wprowadzenia: 2021-12-20 16:53:29.
 Uchwała Nr XXVIII/186/2021 Rady Gminy Korczew z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Korczew

Opublikowane przez: Łukasz Kiryluk | Data wprowadzenia: 2021-12-20 16:55:00.
 Uchwała Nr XXVIII/187/2021 Rady Gminy Korczew z dnia 23 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Korczew

Opublikowane przez: Łukasz Kiryluk | Data wprowadzenia: 2021-12-20 16:59:35.
 

Opublikowane przez: Łukasz Kiryluk | Data wprowadzenia: 2021-12-20 17:00:41 | Data modyfikacji: 2021-12-20 17:07:11.

Zobacz:
 uchwały z I sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z II sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z III sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z IV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z V sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z IX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z X sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXIX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXXI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXXII sesji Rady Gminy Korczew . 
Data wprowadzenia: 2021-12-20 17:00:41
Data modyfikacji: 2021-12-20 17:07:11
Opublikowane przez: Łukasz Kiryluk