uchwała nr XIV/85/2019 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2019-2026

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-05-15 13:34:44 | Data modyfikacji: 2020-05-18 08:28:28.
 uchwała nr XIV/86/2019 w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-05-18 08:31:03 | Data modyfikacji: 2020-05-18 15:14:30.
 uchwała nr XIV/87/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Korczew na lata 2020-2027

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-05-18 08:39:54 | Data modyfikacji: 2020-05-19 08:29:29.
 uchwała nr XIV/88/2019 w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korczew na rok 2020

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-05-18 08:49:30.
 uchwała nr XIV/89/2019 w sprawie zmiany uchwałay nr XXXVII/206/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Korczew przez inne niż Gmina Korczew osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-05-19 08:46:11.
 uchwała nr XIV/90/2019 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na rok 2020

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-05-18 08:54:51 | Data modyfikacji: 2020-05-19 08:36:21.
 uchwała nr XIV/91/2019 w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiacych własność Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-05-18 08:57:22 | Data modyfikacji: 2020-05-19 08:36:28.

Zobacz:
 uchwały z I sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z II sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z III sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z IV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z V sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z IX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z X sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXIX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXXI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXXII sesji Rady Gminy Korczew . 
Data wprowadzenia: 2020-05-18 08:57:22
Data modyfikacji: 2020-05-19 08:36:28
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska