uchwała nr XV/94/2020 w sprawie zmiany uchwały nr II/3/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-05-19 09:36:56.
 uchwała nr XV/95/2020 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem dróg, których zarządcą jest Gmina Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-05-19 09:40:01 | Data modyfikacji: 2020-05-19 10:19:31.
 uchwała nr XV/96/2020 w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości lokalowej oraz zwolnienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-05-19 09:43:18.
 uchwała nr XV/97/2020 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-05-19 09:46:11 | Data modyfikacji: 2020-05-19 10:20:13.
 uchwała nr XV/98/2020 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe na terenie gminy Korczew oraz warunkówi trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-05-19 09:53:38 | Data modyfikacji: 2020-05-19 10:21:46.

Zobacz:
 uchwały z I sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z II sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z III sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z IV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z V sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z IX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z X sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXIX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXXI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXXII sesji Rady Gminy Korczew . 
Data wprowadzenia: 2020-05-19 09:53:38
Data modyfikacji: 2020-05-19 10:21:46
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska