Uchwała Nr XXIX/190/2021 Rady Gminy Korczew z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/206/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Korczew przez inne niż Gmina Korczew osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzenia kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji

Opublikowane przez: Łukasz Kiryluk | Data wprowadzenia: 2021-12-20 17:13:18.
 Uchwała Nr XXIX/191/2021 Rady Gminy Korczew z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr XV/95/2020 Rady Gminy Korczew z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem dróg, których zarządcą jest Gmina Korczew

Opublikowane przez: Łukasz Kiryluk | Data wprowadzenia: 2021-12-20 17:16:05.
 Uchwała Nr XXIX/192/2021 Rady Gminy Korczew z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2021 - 2027

Opublikowane przez: Elżbieta Głozak | Data wprowadzenia: 2021-12-20 17:17:43 | Data modyfikacji: 2021-12-23 07:53:37.
 Uchwała Nr XXIX/193/2021 Rady Gminy Korczew z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2021 rok

Opublikowane przez: Łukasz Kiryluk | Data wprowadzenia: 2021-12-20 17:19:52.

Zobacz:
 uchwały z I sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z II sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z III sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z IV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z V sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z VIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z IX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z X sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XVIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XIX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXIV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXV sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXVIII sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXIX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXX sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXXI sesji Rady Gminy Korczew .  uchwały z XXXII sesji Rady Gminy Korczew . 
Data wprowadzenia: 2021-12-20 17:19:52
Opublikowane przez: Łukasz Kiryluk