Przyjęcie porządku obrad

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-05-28 13:52:36.
 Przyjęcie protokołu z XVI (VI nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-05-29 10:25:18.
 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Korczew wotum zaufania za 2019 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-10 12:49:50.
 “Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Korczew za 2019 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-02 10:22:50.
 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Korczew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-02 10:25:11.
 “Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Siedleckiemu z budżetu Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-02 10:27:57 | Data modyfikacji: 2020-06-02 10:29:56.
 Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia przez gminę kredytu długoterminowego

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-02 10:31:01.
 “Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2020-2027

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-02 10:35:22.
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-10 12:31:26.
 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Korczew w 2020 roku

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-02 10:46:07.
 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia 3-letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Korczew na lata 2020-2023

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-02 10:54:21.
 “Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Korczew na lata 2019-2032

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-02 10:56:05.
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-10 12:58:15.
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-02 11:05:30.
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-10 13:00:51.
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-10 13:05:48.
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-02 11:13:16.
 Przyjęcie sprawozdania z działalności Biblioteki Publicznej za 2019 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-19 12:43:32.
 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Korczewie za 2019 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-10 13:19:27.
 Przyjęcie sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Korczew na lata 20172019

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-02 11:20:32.
 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczewie za rok 2019

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-02 11:23:28.
 Przyjęcie sprawozdania z prac Rady Gminy Korczew za 2019 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-02 11:25:20.
 Przyjęcie sprawozdania z prac komisji stałych Rady Gminy Korczew za 2019 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-02 11:27:01.
 Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Mordach Komendy Miejskiej Policji w Siedlcach za 2019 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-02 11:28:39.

Zobacz:
 imienny wykaz głosowań z I sesji Rady Gminy w dniu 22.11.2018 r. .  imienny wykaz głosowań z II sesji Rady Gminy w dniu 26.11.2018 .  imienny wykaz głosowań z III sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2018 r. .  imienny wykaz głosowań z IV sesji Rady Gminy w dniu 28.12.2018 r. .  Imienne wykazy głosowań z V sesji Rady Gminy w dniu 28.02.2019 .  Imienny wykaz głosowań z VI sesji Rady Gminy w dniu 29.03.2019 .  Imienny wykaz głosowań z VII sesji Rady Gminy z dnia 29.03.2019 .  Imienny wykaz głosowań z VIII sesji Rady Gminy z dnia 14.06.2019 .  imienny wykaz głosowań z IX sesji Rady Gminy z dnia 26.07.2019 .  Imienny wykaz głosowań z X sesji Rady Gminy w dniu 17.09.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XI sesji Rady Gminy w dniu 22.10.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XII sesji Rady Gminy w dniu 20.11.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XIII sesji Rady Gminy w dniu 03.12.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XIV sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XV sesji Rady Gminy w dniu 11.02.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XVI sesji Rady Gminy w dniu 06.03.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XVII sesji Rady Gminy w dniu 28.05.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XVIII sesji Rady Gminy w dniu 16.07.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XIX sesji Rady Gminy w dniu 21.09.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XX sesji Rady Gminy w dniu 30.10.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XXI sesji Rady Gminy w dniu 20.11.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XXII sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2020 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXIII sesji Rady Gminy w dniu 1.02.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXIV sesji Rady Gminy w dniu 1.03.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXV sesji Rady Gminy w dniu 26.03.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXVI sesji Rady Gminy w dniu 28.04.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXVII sesji Rady Gminy w dniu 24.05.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXVIII sesji Rady Gminy w dniu 23.06.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXIX sesji Rady Gminy w dniu 29.07.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXX sesji Rady Gminy w dniu 23.09.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXXI sesji Rady Gminy w dniu 23.11.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXXII sesji Rady Gminy w dniu 15.12.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXXIII sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2021 r. . 
Data wprowadzenia: 2020-06-02 11:28:39
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska