Przyjęcie porządku obrad

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-12-23 12:09:18.
 Przyjęcie protokołu z XI sesji Rady Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-12-23 12:11:20.
 Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych i egzaminach w roku szkolnym 2018/2019

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-12-23 12:12:57.
 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na 2020 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-12-23 12:16:13.
 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2020 obowiązujących na terenie gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-12-23 12:18:11.
 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-12-23 12:19:42.
 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-12-23 12:21:06.
 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2020 oraz zwolnień w tym podatku

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-12-23 12:22:46.
 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-12-23 12:24:23.
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-12-23 12:25:58.

Zobacz:
 imienny wykaz głosowań z I sesji Rady Gminy w dniu 22.11.2018 r. .  imienny wykaz głosowań z II sesji Rady Gminy w dniu 26.11.2018 .  imienny wykaz głosowań z III sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2018 r. .  imienny wykaz głosowań z IV sesji Rady Gminy w dniu 28.12.2018 r. .  Imienne wykazy głosowań z V sesji Rady Gminy w dniu 28.02.2019 .  Imienny wykaz głosowań z VI sesji Rady Gminy w dniu 29.03.2019 .  Imienny wykaz głosowań z VII sesji Rady Gminy z dnia 29.03.2019 .  Imienny wykaz głosowań z VIII sesji Rady Gminy z dnia 14.06.2019 .  imienny wykaz głosowań z IX sesji Rady Gminy z dnia 26.07.2019 .  Imienny wykaz głosowań z X sesji Rady Gminy w dniu 17.09.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XI sesji Rady Gminy w dniu 22.10.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XII sesji Rady Gminy w dniu 20.11.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XIII sesji Rady Gminy w dniu 03.12.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XIV sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XV sesji Rady Gminy w dniu 11.02.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XVI sesji Rady Gminy w dniu 06.03.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XVII sesji Rady Gminy w dniu 28.05.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XVIII sesji Rady Gminy w dniu 16.07.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XIX sesji Rady Gminy w dniu 21.09.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XX sesji Rady Gminy w dniu 30.10.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XXI sesji Rady Gminy w dniu 20.11.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XXII sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2020 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXIII sesji Rady Gminy w dniu 1.02.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXIV sesji Rady Gminy w dniu 1.03.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXV sesji Rady Gminy w dniu 26.03.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXVI sesji Rady Gminy w dniu 28.04.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXVII sesji Rady Gminy w dniu 24.05.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXVIII sesji Rady Gminy w dniu 23.06.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXIX sesji Rady Gminy w dniu 29.07.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXX sesji Rady Gminy w dniu 23.09.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXXI sesji Rady Gminy w dniu 23.11.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXXII sesji Rady Gminy w dniu 15.12.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXXIII sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2021 r. . 
Data wprowadzenia: 2019-12-23 12:25:58
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska