Przyjęcie porządku obrad

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-15 08:34:39.
 Przyjęcie protokołu z XIII (V nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-15 08:36:24.
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2019-2026

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-02 14:25:37.
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-15 08:38:24.
 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2027

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-15 08:45:42.
 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Korczew na rok 2020

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-15 08:49:25.
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXXVII/206/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i placówek oświatowych prowadzonych na terenie gminy Korczew przez inne niż Gmina Korczew osoby prawne i osoby fizyczne, a także trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobierania i wykorzystywania dotacji

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-15 08:50:51.
 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na rok 2020

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-15 08:52:44.
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-15 08:54:26.
 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Korczew na 2020 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-15 08:56:44.
 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2020 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-15 08:58:14 | Data modyfikacji: 2020-06-15 09:01:58.

Zobacz:
 imienny wykaz głosowań z I sesji Rady Gminy w dniu 22.11.2018 r. .  imienny wykaz głosowań z II sesji Rady Gminy w dniu 26.11.2018 .  imienny wykaz głosowań z III sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2018 r. .  imienny wykaz głosowań z IV sesji Rady Gminy w dniu 28.12.2018 r. .  Imienne wykazy głosowań z V sesji Rady Gminy w dniu 28.02.2019 .  Imienny wykaz głosowań z VI sesji Rady Gminy w dniu 29.03.2019 .  Imienny wykaz głosowań z VII sesji Rady Gminy z dnia 29.03.2019 .  Imienny wykaz głosowań z VIII sesji Rady Gminy z dnia 14.06.2019 .  imienny wykaz głosowań z IX sesji Rady Gminy z dnia 26.07.2019 .  Imienny wykaz głosowań z X sesji Rady Gminy w dniu 17.09.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XI sesji Rady Gminy w dniu 22.10.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XII sesji Rady Gminy w dniu 20.11.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XIII sesji Rady Gminy w dniu 03.12.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XIV sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XV sesji Rady Gminy w dniu 11.02.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XVI sesji Rady Gminy w dniu 06.03.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XVII sesji Rady Gminy w dniu 28.05.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XVIII sesji Rady Gminy w dniu 16.07.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XIX sesji Rady Gminy w dniu 21.09.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XX sesji Rady Gminy w dniu 30.10.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XXI sesji Rady Gminy w dniu 20.11.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XXII sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2020 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXIII sesji Rady Gminy w dniu 1.02.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXIV sesji Rady Gminy w dniu 1.03.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXV sesji Rady Gminy w dniu 26.03.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXVI sesji Rady Gminy w dniu 28.04.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXVII sesji Rady Gminy w dniu 24.05.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXVIII sesji Rady Gminy w dniu 23.06.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXIX sesji Rady Gminy w dniu 29.07.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXX sesji Rady Gminy w dniu 23.09.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXXI sesji Rady Gminy w dniu 23.11.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXXII sesji Rady Gminy w dniu 15.12.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXXIII sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2021 r. . 
Data wprowadzenia: 2020-06-15 08:58:14
Data modyfikacji: 2020-06-15 09:01:58
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska