Przyjęcie zmian do proponowanego porządku obrad

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:06:19.
 Przyjęcie porządku obrad

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:07:50.
 Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:11:19 | Data modyfikacji: 2019-01-02 13:27:40.
 Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę nr III/5/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:15:08 | Data modyfikacji: 2019-01-02 13:28:06.
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2018-2024

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:28:56.
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:39:41.
 Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2019-2025

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:42:15.
 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2019 rok.

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:44:13.
 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:45:48.
 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla sołtysów

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:47:00.
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Korczew do projektu pn. „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko- siedleckim i obwodzie wołyńskim”

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:48:23.
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli przystąpienia Gminy Korczew do konkursu o dofinansowanie przedsięwzięć ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego GEPARD II- transport niskoemisyjny, 2) Strategia rozwoju elektromobilności oraz wyrażenia woli przystąpienia do realizacji projektu pod nazwą: „Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie gminy Korczew”

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:50:10.
 Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023”

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:51:35.
 Podjęcie uchwały w sprawie zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 - 2023 ”

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:52:57.
 Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Przeciwdziałania Przemocy Domowej oraz Narkomanii na rok 2019

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:54:14.
 Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:55:54.
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXI/136/2012 Rady Gminy Korczew z dnia 6.12.2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 13:59:38 | Data modyfikacji: 2019-01-02 14:14:36.
 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Stałych Rady Gminy Korczew na 2019 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:00:14.
 Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:41:16.
 Podjęcie uchwały w sprawie zakresu działania i zadań stałych komisji Rady Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:42:31.
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiacych własność Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:43:59.
 Przyjęcie informacji o realizacji zadań oświatowych i egzaminach w roku szkolnym 2017/2018

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:47:59.

Zobacz:
 imienny wykaz głosowań z I sesji Rady Gminy w dniu 22.11.2018 r. .  imienny wykaz głosowań z II sesji Rady Gminy w dniu 26.11.2018 .  imienny wykaz głosowań z III sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2018 r. .  imienny wykaz głosowań z IV sesji Rady Gminy w dniu 28.12.2018 r. .  Imienne wykazy głosowań z V sesji Rady Gminy w dniu 28.02.2019 .  Imienny wykaz głosowań z VI sesji Rady Gminy w dniu 29.03.2019 .  Imienny wykaz głosowań z VII sesji Rady Gminy z dnia 29.03.2019 .  Imienny wykaz głosowań z VIII sesji Rady Gminy z dnia 14.06.2019 .  imienny wykaz głosowań z IX sesji Rady Gminy z dnia 26.07.2019 .  Imienny wykaz głosowań z X sesji Rady Gminy w dniu 17.09.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XI sesji Rady Gminy w dniu 22.10.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XII sesji Rady Gminy w dniu 20.11.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XIII sesji Rady Gminy w dniu 03.12.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XIV sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XV sesji Rady Gminy w dniu 11.02.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XVI sesji Rady Gminy w dniu 06.03.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XVII sesji Rady Gminy w dniu 28.05.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XVIII sesji Rady Gminy w dniu 16.07.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XIX sesji Rady Gminy w dniu 21.09.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XX sesji Rady Gminy w dniu 30.10.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XXI sesji Rady Gminy w dniu 20.11.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XXII sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2020 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXIII sesji Rady Gminy w dniu 1.02.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXIV sesji Rady Gminy w dniu 1.03.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXV sesji Rady Gminy w dniu 26.03.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXVI sesji Rady Gminy w dniu 28.04.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXVII sesji Rady Gminy w dniu 24.05.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXVIII sesji Rady Gminy w dniu 23.06.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXIX sesji Rady Gminy w dniu 29.07.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXX sesji Rady Gminy w dniu 23.09.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXXI sesji Rady Gminy w dniu 23.11.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXXII sesji Rady Gminy w dniu 15.12.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXXIII sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2021 r. . 
Data wprowadzenia: 2019-01-02 14:47:59
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska