Głosowanie w sprawie przyjęcia do porządku obrad punktu "Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Korczew"

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-08-27 09:12:49.
 Przyjęcie porządku obrad z zaproponowaną zmianą

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-08-27 09:14:14.
 Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-08-27 09:16:28.
 Przyjęcie protokołu z VII (II nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-08-27 09:27:59.
 Przyjęcie informacji: ocena zasobów pomocy społecznej

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-08-27 09:29:30.
 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Korczew wotum zaufania za 2018 rok.

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-08-27 09:30:53.
 Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Korczew za 2018 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-08-27 09:36:20.
 Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Korczew absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-08-27 09:38:02.
 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Korczew oraz określenia granic, obwodów publicznych szkół podstawowych od dnia 1 września 2019 roku

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-08-27 09:39:20.
 Podjęcie uchwały w sprawie wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w przedszkolu i oddziałąch przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla któych organem prowadzącym jest Gmina Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-08-27 09:45:15 | Data modyfikacji: 2019-08-27 09:45:31.
 Podjęcie uchwały w sprawie regulaminu dostarczania wody na terenie Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-08-27 09:46:40.
 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu opiniującego kandydatów na łąwników do Sądu Rejonowego w Siedlcach i Sądu Okręgowego w Siedlcach na kadencję 2020-2023

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-08-27 09:48:06.
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata nieruchomości stanowiących własność Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-08-27 09:49:26.
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2019-2025

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-08-27 09:50:55.
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-08-27 09:58:03.

Zobacz:
 imienny wykaz głosowań z I sesji Rady Gminy w dniu 22.11.2018 r. .  imienny wykaz głosowań z II sesji Rady Gminy w dniu 26.11.2018 .  imienny wykaz głosowań z III sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2018 r. .  imienny wykaz głosowań z IV sesji Rady Gminy w dniu 28.12.2018 r. .  Imienne wykazy głosowań z V sesji Rady Gminy w dniu 28.02.2019 .  Imienny wykaz głosowań z VI sesji Rady Gminy w dniu 29.03.2019 .  Imienny wykaz głosowań z VII sesji Rady Gminy z dnia 29.03.2019 .  Imienny wykaz głosowań z VIII sesji Rady Gminy z dnia 14.06.2019 .  imienny wykaz głosowań z IX sesji Rady Gminy z dnia 26.07.2019 .  Imienny wykaz głosowań z X sesji Rady Gminy w dniu 17.09.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XI sesji Rady Gminy w dniu 22.10.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XII sesji Rady Gminy w dniu 20.11.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XIII sesji Rady Gminy w dniu 03.12.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XIV sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XV sesji Rady Gminy w dniu 11.02.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XVI sesji Rady Gminy w dniu 06.03.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XVII sesji Rady Gminy w dniu 28.05.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XVIII sesji Rady Gminy w dniu 16.07.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XIX sesji Rady Gminy w dniu 21.09.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XX sesji Rady Gminy w dniu 30.10.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XXI sesji Rady Gminy w dniu 20.11.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XXII sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2020 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXIII sesji Rady Gminy w dniu 1.02.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXIV sesji Rady Gminy w dniu 1.03.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXV sesji Rady Gminy w dniu 26.03.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXVI sesji Rady Gminy w dniu 28.04.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXVII sesji Rady Gminy w dniu 24.05.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXVIII sesji Rady Gminy w dniu 23.06.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXIX sesji Rady Gminy w dniu 29.07.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXX sesji Rady Gminy w dniu 23.09.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXXI sesji Rady Gminy w dniu 23.11.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXXII sesji Rady Gminy w dniu 15.12.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXXIII sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2021 r. . 
Data wprowadzenia: 2019-08-27 09:58:03
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska