Przyjęcie porządku obrad

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 11:21:49.
 Głosowanie w sprawie składu Komisji Rewizyjnej

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 11:23:16.
 głosowanie w sprawie składu Komisji Budżetu, Planowania i Finansów

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 11:24:29 | Data modyfikacji: 2018-11-29 11:25:13.
 Głosowanie w sprawie składa Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 11:25:47.
 Głosowanie w sprawie składu Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Handlu, Usług i Infrastruktury Technicznej

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 11:27:09.
 Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 11:28:38.
 Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Komisji Budżetu, Planowania i Finansów

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 11:29:52.
 Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 11:31:12.
 Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rolnictwa, Bezpieczeństwa Publicznego, Ochrony Przeciwpożarowej, Handlu, Usług i Infrastruktury Technicznej

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 11:32:24.
 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 11:33:24.
 Głosowanie w sprawie składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 11:34:50.
 Głosowanie w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 11:35:40.
 Głosowanie w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 11:36:54.
 Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 11:37:39.

Zobacz:
 imienny wykaz głosowań z I sesji Rady Gminy w dniu 22.11.2018 r. .  imienny wykaz głosowań z II sesji Rady Gminy w dniu 26.11.2018 .  imienny wykaz głosowań z III sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2018 r. .  imienny wykaz głosowań z IV sesji Rady Gminy w dniu 28.12.2018 r. .  Imienne wykazy głosowań z V sesji Rady Gminy w dniu 28.02.2019 .  Imienny wykaz głosowań z VI sesji Rady Gminy w dniu 29.03.2019 .  Imienny wykaz głosowań z VII sesji Rady Gminy z dnia 29.03.2019 .  Imienny wykaz głosowań z VIII sesji Rady Gminy z dnia 14.06.2019 .  imienny wykaz głosowań z IX sesji Rady Gminy z dnia 26.07.2019 .  Imienny wykaz głosowań z X sesji Rady Gminy w dniu 17.09.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XI sesji Rady Gminy w dniu 22.10.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XII sesji Rady Gminy w dniu 20.11.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XIII sesji Rady Gminy w dniu 03.12.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XIV sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XV sesji Rady Gminy w dniu 11.02.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XVI sesji Rady Gminy w dniu 06.03.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XVII sesji Rady Gminy w dniu 28.05.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XVIII sesji Rady Gminy w dniu 16.07.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XIX sesji Rady Gminy w dniu 21.09.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XX sesji Rady Gminy w dniu 30.10.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XXI sesji Rady Gminy w dniu 20.11.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XXII sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2020 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXIII sesji Rady Gminy w dniu 1.02.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXIV sesji Rady Gminy w dniu 1.03.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXV sesji Rady Gminy w dniu 26.03.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXVI sesji Rady Gminy w dniu 28.04.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXVII sesji Rady Gminy w dniu 24.05.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXVIII sesji Rady Gminy w dniu 23.06.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXIX sesji Rady Gminy w dniu 29.07.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXX sesji Rady Gminy w dniu 23.09.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXXI sesji Rady Gminy w dniu 23.11.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXXII sesji Rady Gminy w dniu 15.12.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXXIII sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2021 r. . 
Data wprowadzenia: 2018-11-29 11:37:39
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska