Przyjęcie zmian do porządku obrad

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 12:26:58.
 Przyjęcie porządku obrad

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 12:28:42.
 Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 12:30:20.
 Przyjęcie protokołu z II (I nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 12:31:29.
 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2019 obowiązujących na terenie Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 12:32:28.
 Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2019 oraz zwolnień w tym podatku

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 12:33:37.
 Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawa wymiaru podatku rolnego na 2019 r.

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 12:34:52.
 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty od posiadania psów

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 12:36:19.
 Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia opłaty targowej

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 12:37:20.
 Głosowanie na kandydata do Związku Komunalnego "Nieskażone Środowisko

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 12:42:00 | Data modyfikacji: 2019-01-02 12:42:20.
 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przedstawiciela Gminy Korczew do Zgromadzenia Związku Komunalnego "Nieskazone Środowisko" z siedzibą w Łosicach

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 12:43:18.
 Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta Gminy

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 12:44:24.
 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla członków Rady Gminy i Komisji i zwrotu kosztów podróży służbowych

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 12:45:44.
 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla Przewodniczącego Rady Gminy

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 12:46:50.
 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia diety dla sołtysów

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 12:48:10.
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 12:49:26.
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy na lata 2018-2024

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 12:50:43.
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2018 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-01-02 12:51:46.

Zobacz:
 imienny wykaz głosowań z I sesji Rady Gminy w dniu 22.11.2018 r. .  imienny wykaz głosowań z II sesji Rady Gminy w dniu 26.11.2018 .  imienny wykaz głosowań z III sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2018 r. .  imienny wykaz głosowań z IV sesji Rady Gminy w dniu 28.12.2018 r. .  Imienne wykazy głosowań z V sesji Rady Gminy w dniu 28.02.2019 .  Imienny wykaz głosowań z VI sesji Rady Gminy w dniu 29.03.2019 .  Imienny wykaz głosowań z VII sesji Rady Gminy z dnia 29.03.2019 .  Imienny wykaz głosowań z VIII sesji Rady Gminy z dnia 14.06.2019 .  imienny wykaz głosowań z IX sesji Rady Gminy z dnia 26.07.2019 .  Imienny wykaz głosowań z X sesji Rady Gminy w dniu 17.09.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XI sesji Rady Gminy w dniu 22.10.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XII sesji Rady Gminy w dniu 20.11.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XIII sesji Rady Gminy w dniu 03.12.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XIV sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XV sesji Rady Gminy w dniu 11.02.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XVI sesji Rady Gminy w dniu 06.03.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XVII sesji Rady Gminy w dniu 28.05.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XVIII sesji Rady Gminy w dniu 16.07.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XIX sesji Rady Gminy w dniu 21.09.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XX sesji Rady Gminy w dniu 30.10.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XXI sesji Rady Gminy w dniu 20.11.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XXII sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2020 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXIII sesji Rady Gminy w dniu 1.02.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXIV sesji Rady Gminy w dniu 1.03.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXV sesji Rady Gminy w dniu 26.03.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXVI sesji Rady Gminy w dniu 28.04.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXVII sesji Rady Gminy w dniu 24.05.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXVIII sesji Rady Gminy w dniu 23.06.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXIX sesji Rady Gminy w dniu 29.07.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXX sesji Rady Gminy w dniu 23.09.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXXI sesji Rady Gminy w dniu 23.11.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXXII sesji Rady Gminy w dniu 15.12.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXXIII sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2021 r. . 
Data wprowadzenia: 2019-01-02 12:51:46
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska