Przyjęcie do porządku obrad zmiany polegającej na zmianie projektu uchwały w punkcie 8 na "Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomosciach, na których zamieszkują mieszkańcy

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-15 10:27:40.
 Zmiana tytułu projektu uchwały na "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe na terenie gminy Korczew oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-15 10:34:47.
 Przyjęcie do porządku obrad jako punktu 11- Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-15 10:36:35.
 Przyjęcie porządku obrad z zaproponowanymi zmianami

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-15 10:38:03.
 Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-15 10:39:37.
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/3/2018 Rady Gminy Korczew z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia składu osobowego stałych Komisji Rady Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-15 10:41:16.
 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem dróg, których zarządcą jest Gmina Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-19 12:30:29.
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na najem nieruchomości lokalowej oraz zwolnienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-15 10:45:29.
 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na których zamieszkują mieskzańcy

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-15 10:47:51.
 Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno- wypoczynkowe na terenie gminy Korczew oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-15 10:53:08.
 Podjęcie uchwały w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-19 12:32:13 | Data modyfikacji: 2020-06-19 12:40:19.
 Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-15 11:00:05 | Data modyfikacji: 2020-06-15 11:01:32.
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2020-2027

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-15 11:02:26.
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-15 11:04:07.
 Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2019 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-15 11:05:42.
 Przyjęcie sprawozdania z działalności Biblioteki Szkolnej przy ZPO w Korczewie za 2019 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-15 11:07:25.
 Przyjęcie informacji dot. ilości zrealizowanych usług przez Przychodnię Medyczną VENA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-06-15 11:08:54.

Zobacz:
 imienny wykaz głosowań z I sesji Rady Gminy w dniu 22.11.2018 r. .  imienny wykaz głosowań z II sesji Rady Gminy w dniu 26.11.2018 .  imienny wykaz głosowań z III sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2018 r. .  imienny wykaz głosowań z IV sesji Rady Gminy w dniu 28.12.2018 r. .  Imienne wykazy głosowań z V sesji Rady Gminy w dniu 28.02.2019 .  Imienny wykaz głosowań z VI sesji Rady Gminy w dniu 29.03.2019 .  Imienny wykaz głosowań z VII sesji Rady Gminy z dnia 29.03.2019 .  Imienny wykaz głosowań z VIII sesji Rady Gminy z dnia 14.06.2019 .  imienny wykaz głosowań z IX sesji Rady Gminy z dnia 26.07.2019 .  Imienny wykaz głosowań z X sesji Rady Gminy w dniu 17.09.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XI sesji Rady Gminy w dniu 22.10.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XII sesji Rady Gminy w dniu 20.11.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XIII sesji Rady Gminy w dniu 03.12.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XIV sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XV sesji Rady Gminy w dniu 11.02.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XVI sesji Rady Gminy w dniu 06.03.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XVII sesji Rady Gminy w dniu 28.05.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XVIII sesji Rady Gminy w dniu 16.07.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XIX sesji Rady Gminy w dniu 21.09.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XX sesji Rady Gminy w dniu 30.10.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XXI sesji Rady Gminy w dniu 20.11.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XXII sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2020 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXIII sesji Rady Gminy w dniu 1.02.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXIV sesji Rady Gminy w dniu 1.03.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXV sesji Rady Gminy w dniu 26.03.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXVI sesji Rady Gminy w dniu 28.04.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXVII sesji Rady Gminy w dniu 24.05.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXVIII sesji Rady Gminy w dniu 23.06.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXIX sesji Rady Gminy w dniu 29.07.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXX sesji Rady Gminy w dniu 23.09.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXXI sesji Rady Gminy w dniu 23.11.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXXII sesji Rady Gminy w dniu 15.12.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXXIII sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2021 r. . 
Data wprowadzenia: 2020-06-15 11:08:54
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska