Przyjęcie porządku obrad

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-11-15 11:53:41.
 Przyjęcie protokołu z X (IV nadzwyczajnej) sesji Rady Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-11-15 11:56:15.
 Głosowanie w sprawie powołania członków Komisji Skrutacyjnej ds przeprowadzenia wyborów na ławników

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-12-23 10:15:21.
 Przyjęcie informacji z wykonania budżetu gminy Korczew, kształtowaniu się WPF i realizacji przedsięwzięć oraz przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury- Biblioteki, za I półrocze 2019 roku

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-12-23 10:33:52 | Data modyfikacji: 2019-12-23 11:52:57.
 Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Siedlcach

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-12-23 10:17:33 | Data modyfikacji: 2019-12-23 10:31:56.
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dziżawę na czas oznaczony dluższy niż 3 lata nieruchomości stanowiacych własność gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-12-23 10:19:09 | Data modyfikacji: 2019-12-23 10:32:07.
 Podjęcie uchwały w sprawie przejęcia od Powiatu Siedleckiego zimowego utrzymania dróg powiatowych na terenie gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-12-23 10:20:53 | Data modyfikacji: 2019-12-23 10:32:16.
 Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr XXX/148/2009 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz wynagrodzenia za godziny nadliczbowe i godziny doraźnych zastępstw oraz regulaminu określającego wysokość dodatku mieszkaniowego

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-12-23 10:22:30 | Data modyfikacji: 2019-12-23 10:32:30.
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Korczew na lata 2019- 2026

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-12-23 10:24:04 | Data modyfikacji: 2019-12-23 10:32:41.
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-12-23 10:25:34 | Data modyfikacji: 2019-12-23 10:32:48.

Zobacz:
 imienny wykaz głosowań z I sesji Rady Gminy w dniu 22.11.2018 r. .  imienny wykaz głosowań z II sesji Rady Gminy w dniu 26.11.2018 .  imienny wykaz głosowań z III sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2018 r. .  imienny wykaz głosowań z IV sesji Rady Gminy w dniu 28.12.2018 r. .  Imienne wykazy głosowań z V sesji Rady Gminy w dniu 28.02.2019 .  Imienny wykaz głosowań z VI sesji Rady Gminy w dniu 29.03.2019 .  Imienny wykaz głosowań z VII sesji Rady Gminy z dnia 29.03.2019 .  Imienny wykaz głosowań z VIII sesji Rady Gminy z dnia 14.06.2019 .  imienny wykaz głosowań z IX sesji Rady Gminy z dnia 26.07.2019 .  Imienny wykaz głosowań z X sesji Rady Gminy w dniu 17.09.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XI sesji Rady Gminy w dniu 22.10.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XII sesji Rady Gminy w dniu 20.11.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XIII sesji Rady Gminy w dniu 03.12.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XIV sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XV sesji Rady Gminy w dniu 11.02.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XVI sesji Rady Gminy w dniu 06.03.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XVII sesji Rady Gminy w dniu 28.05.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XVIII sesji Rady Gminy w dniu 16.07.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XIX sesji Rady Gminy w dniu 21.09.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XX sesji Rady Gminy w dniu 30.10.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XXI sesji Rady Gminy w dniu 20.11.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XXII sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2020 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXIII sesji Rady Gminy w dniu 1.02.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXIV sesji Rady Gminy w dniu 1.03.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXV sesji Rady Gminy w dniu 26.03.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXVI sesji Rady Gminy w dniu 28.04.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXVII sesji Rady Gminy w dniu 24.05.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXVIII sesji Rady Gminy w dniu 23.06.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXIX sesji Rady Gminy w dniu 29.07.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXX sesji Rady Gminy w dniu 23.09.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXXI sesji Rady Gminy w dniu 23.11.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXXII sesji Rady Gminy w dniu 15.12.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXXIII sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2021 r. . 
Data wprowadzenia: 2019-12-23 10:25:34
Data modyfikacji: 2019-12-23 10:32:48
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska