Przyjęcie porządku obrad

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:16:45.
 Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:30:47 | Data modyfikacji: 2019-03-05 08:31:30.
 Przyjęcie sprawozdania z 3- letniego Gminnego Programu Wspierania Rodziny dla Gminy Korczew na lata 2017-2019 za 2018 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:35:45.
 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Korczewie za rok 2018

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:49:15.
 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Korczewie za rok 2018

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-03-05 08:53:02.
 Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Korczewie za 2018 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:09:48.
 Przyjęcie sprawozdania z działalności biblioteki szkolnej w ZPO w Korczewie za 2018 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:16:59.
 Przyjęcie sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:20:04.
 Przyjęcie sprawozdania z prac Rady Gminy Korczew za 2018 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:21:32.
 Przyjęcie sprawozdania z prac Komisji Stałych Rady Gminy Korczew za 2018 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:23:33.
 Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:24:44.
 Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:28:06.
 Podjęcie uchwały w sprawie określenia warunków i trybu finansowego wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:29:04.
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:30:14.
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność gminy Korczew

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:31:27.
 Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na obniżenie wartości nieruchomości podlegającej sprzedaży w drodze przetargu w drugim przetargu ustnym nieograniczonym, położonej we wsi Czaple Górne

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:33:08.
 Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:34:14.
 Przyjęcie informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komisariatu Policji w Mordach za 2018 rok

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:35:17.

Zobacz:
 imienny wykaz głosowań z I sesji Rady Gminy w dniu 22.11.2018 r. .  imienny wykaz głosowań z II sesji Rady Gminy w dniu 26.11.2018 .  imienny wykaz głosowań z III sesji Rady Gminy w dniu 30.11.2018 r. .  imienny wykaz głosowań z IV sesji Rady Gminy w dniu 28.12.2018 r. .  Imienne wykazy głosowań z V sesji Rady Gminy w dniu 28.02.2019 .  Imienny wykaz głosowań z VI sesji Rady Gminy w dniu 29.03.2019 .  Imienny wykaz głosowań z VII sesji Rady Gminy z dnia 29.03.2019 .  Imienny wykaz głosowań z VIII sesji Rady Gminy z dnia 14.06.2019 .  imienny wykaz głosowań z IX sesji Rady Gminy z dnia 26.07.2019 .  Imienny wykaz głosowań z X sesji Rady Gminy w dniu 17.09.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XI sesji Rady Gminy w dniu 22.10.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XII sesji Rady Gminy w dniu 20.11.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XIII sesji Rady Gminy w dniu 03.12.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XIV sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2019 .  Imienny wykaz głosowań z XV sesji Rady Gminy w dniu 11.02.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XVI sesji Rady Gminy w dniu 06.03.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XVII sesji Rady Gminy w dniu 28.05.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XVIII sesji Rady Gminy w dniu 16.07.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XIX sesji Rady Gminy w dniu 21.09.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XX sesji Rady Gminy w dniu 30.10.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XXI sesji Rady Gminy w dniu 20.11.2020 .  Imienny wykaz głosowań z XXII sesji Rady Gminy w dniu 29.12.2020 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXIII sesji Rady Gminy w dniu 1.02.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXIV sesji Rady Gminy w dniu 1.03.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXV sesji Rady Gminy w dniu 26.03.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXVI sesji Rady Gminy w dniu 28.04.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXVII sesji Rady Gminy w dniu 24.05.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXVIII sesji Rady Gminy w dniu 23.06.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXIX sesji Rady Gminy w dniu 29.07.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXX sesji Rady Gminy w dniu 23.09.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXXI sesji Rady Gminy w dniu 23.11.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXXII sesji Rady Gminy w dniu 15.12.2021 r. .  Imienny wykaz głosowań z XXXIII sesji Rady Gminy w dniu 30.12.2021 r. . 
Data wprowadzenia: 2019-03-05 09:35:17
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska