Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych na 2018r
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2018r.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-01-08 12:31:20.
Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych na rok 2018
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 218.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-04-12 11:07:55 | Data modyfikacji: 2018-04-12 11:09:50.
Plan postepowań o udzielenie zamówień
publicznych na rok 2018
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych - 2018rok.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-04-17 10:30:01.
plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych 2018
 Plan postepowań o udzielenie zamówienia publicznego 2018r.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-06-27 08:49:57.
plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych 2018
 Plan postępowań listopad-grudzień 2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-11-29 13:10:45.

Zobacz:
 Przetarg nieograniczony na "Budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I" .  Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I" .  Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap I" .  Przetarg nieograniczony na "Rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Szeglacinie, gm. Korczew" .  Przetarg nieograniczony na "Budowę , rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłaczami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I"  .  Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I" .  Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap I" .  Przetarg nieograniczony na zadanie pn.: "Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I" .  Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą "Przebudowa drogi gminnej nr 360209W Mogielnica - Przekop" .  Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap I" .  Przetarg nieograniczony "Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew" .  Przetarg nieograniczony na "Rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej w Szczeglacinie, gm. Korczew" .  Przetag nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I" .  Przetarg nieograniczony na "Przebudowę drogi gminnej nr 360209W Mogielnica - Przekop" .  Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap I" .  Przetarg nieograniczony "Budowa, rozbudowa i przebudowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew-etap I" .  Przetarg nieograniczony: "Rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Szczeglacinie, gm. Korczew" .  Przetarg nieograniczony "Rozbudowa boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, gm. Korczew" .  Przetarg nieograniczony na "Rozbudowę boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, gm. Korczew"  .  Przetarg nieograniczony na "Budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I" .  Przetarg nieograniczony na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczew" . 
Data wprowadzenia: 2018-11-29 13:10:45
Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska