Plan postępowań o udzielenie zamówień
publicznych na 2020r
 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na 2020r..pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2020-01-28 09:33:41.

Zobacz:
 GP 271.1.2020 przetarg nieograniczony na "Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczeglacinie w ramach projektu pn.: "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedl .  GP 271.2.2020 przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Góry" .  GP 271.3.2020 przetarg nieograniczony „Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczeglacinie w ramach projektu pn.: „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-sied .  GP 271.4.2020 przetarg nieograniczony - "Przebudowa ul. Przemysłowej w m. Korczew" .  GP 271.5.2020 - przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Góry" .  GP 271.6.2020 przetarg nieograniczony "Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczeglacinie w ramach prjektu pn.: "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedlecki .  GP 271.7.2020 Przetarg nieograniczony: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tokary" .  GP 271.8.2020 Przetarg nieograniczony: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tokary" .  GP 271.9.2020 Przetarg nieograniczony - UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO .  GP 271.10.2020 - Prztarg nieograniczony na "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tokary" .  GP 271.11.2020 przetarg nieograniczony: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tokary" .  GP 271.12.2020 - Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tokary" .  GP 271.13.2020 Przetarg nieograniczony "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tokary" .  GP 271.14.2020 Przetarg nierograniczony na "Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczeglacinie" .  GP 271.15.2020 przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap II" .  GP 271.16.2020 przetarg nieograniczony "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Korczew" .  GP 271.17.2020 przetarg nieograniczony - "Wymiana czynników grzewczych wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminach Korczew i Jabłonna Lacka" . 
Data wprowadzenia: 2020-01-28 09:33:41
Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska