Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok
2021

plan postępowań 2021.pdf

Plan postępowań 2021 - aktualizacja z dnia 12.03.2021r.pdf

Plan postępowań aktualizacja dn. 04.05.2021 r..pdf

Plan postępowań - aktualizacja z dnia 01.07.2021 r..pdf

Plan postępowań - aktualizacja z dnia 14.07.2021 r.pdf

Plan postępowań - aktualizacja z dnia 15.07.2021 r..pdf

 2021_BZP 00002595_01_P.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2021-01-25 10:54:46 | Data modyfikacji: 2021-03-12 15:09:49.

Zobacz:
 GP 271.1.2021 "Wymiana czynników grzewczych wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminach Korczew i Jabłonna Lacka" .  GP 271.2.2021 "Przebudowa, rozbudowa i budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w miejscowości Korczew, Gmina Korczew" .  GP 271.3.2021 "Przebudowa drogi gminnej nr 360216W w m. Ruda" .  GP 271.4.2021 "Wymiana czynników grzewczych wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminach Korczew i Jabłonna Lacka" .  GP 271.5.2021 "Przebudowa, rozbudowa i budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w miejscowości Korczew, Gmina Korczew" .  GP 271.6.2021 "Remont sali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie" .  GP 271.7.2021 "Zagospodarowanie terenów zieleni w m. Korczew" .  GP 271.8.2021 "Wymiana czynników grzewczych wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminach Korczew i Jabłonna Lacka" .  GP 271.9.2021 "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Korczew" . 
Data wprowadzenia: 2021-01-25 10:54:46
Data modyfikacji: 2021-03-12 15:09:49
Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska