ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie
dotacji na realizację zadań z zakresu wspierania
rozwoju sprtu na terenie Gminy Korczew w 2021 roku

Protokół z wyboru ofert na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie gminy Korczew w 2021 roku

 TREŚĆ OGŁOSZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2021-01-25 11:19:36 | Data modyfikacji: 2021-01-26 11:20:01.
ogłoszenie o naborze wnosków na dofinansowanie
zadań z zakresu rozwoju sportu na 2020 rok

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ Z ZAKRESU WSPIERANIA ROZWOJU SPORTU NA TERENIE GMINY KORCZEW W 2020 ROKU

 TREŚĆ ZARZĄDZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-01-30 13:43:38 | Data modyfikacji: 2020-02-11 11:31:00.


 


W Ó J T   G M I N Y   K O R C Z E W


Informuje, że na tablicy ogłoszeń  Urzędu  Gminy Korczew ul. Ks. Stanisława Brzóski 20a, i na stronie  internetowej www.bip.korczew.pl wywieszono na okres 21 dni  tj. od dnia 06.11.2019 r. Wykaz Nr 4/2019 nieruchomości rolnej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres oznaczony dłuższy niż  3 lata, położonej w obrębie Nowy Bartków.


Informacje udzielane są pod nr tel. 25 63 120 78


                                                       Wójt Gminy Korczew


                                                       Sławomir Wasilczuk


 

TREŚĆ WYKAZU nr 4/2019

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-11-06 10:52:35.
O G Ł O S Z E N I E o naborze wniosków na
dofinansowanie zadań z zakresu rozwoju sportu na
terenie gminy Korczew w 2019 roku

OGŁOSZENIE O NABORZE

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia naboru wniosków o udzielenie dotacji na realizację zadań z zakresu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Korczew w 2019 r.

wzór wniosku

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-05-08 10:24:56 | Data modyfikacji: 2019-11-06 11:10:06.

Zobacz:
 GP 271.1.2020 przetarg nieograniczony na "Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczeglacinie w ramach projektu pn.: "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedl .  GP 271.2.2020 przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Góry" .  GP 271.3.2020 przetarg nieograniczony „Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczeglacinie w ramach projektu pn.: „Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-sied .  GP 271.4.2020 przetarg nieograniczony - "Przebudowa ul. Przemysłowej w m. Korczew" .  GP 271.5.2020 - przetarg nieograniczony - "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Góry" .  GP 271.6.2020 przetarg nieograniczony "Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczeglacinie w ramach prjektu pn.: "Skuteczna koordynacja działań ratowniczych w subregionie ostrołęcko-siedlecki .  GP 271.7.2020 Przetarg nieograniczony: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tokary" .  GP 271.8.2020 Przetarg nieograniczony: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tokary" .  GP 271.9.2020 Przetarg nieograniczony - UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO .  GP 271.10.2020 - Prztarg nieograniczony na "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tokary" .  GP 271.11.2020 przetarg nieograniczony: "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tokary" .  GP 271.12.2020 - Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tokary" .  GP 271.13.2020 Przetarg nieograniczony "Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Tokary" .  GP 271.14.2020 Przetarg nierograniczony na "Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa na rzecz Ochotniczej Straży Pożarnej w Szczeglacinie" .  GP 271.15.2020 przetarg nieograniczony "Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica na odcinku Czaple - Mogielnica - etap II" .  GP 271.16.2020 przetarg nieograniczony "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Korczew" .  GP 271.17.2020 przetarg nieograniczony - "Wymiana czynników grzewczych wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminach Korczew i Jabłonna Lacka" . 
Data wprowadzenia: 2019-05-08 10:24:56
Data modyfikacji: 2019-11-06 11:10:06
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska