Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Korczew.


Adres strony internetowej na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia www.ugkorczew.bip.org.pl
 

Opublikowane przez: jan Kowalski | Data wprowadzenia: 2013-05-22 14:20:10.
PRZETARG NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI
ŚCIEKÓW
Dokumenty przetargowe na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Korczew znajdują się na stronie http://ugkorczew.bip.org.pl
pod adresem http://ugkorczew.bip.org.pl/?tree=przetarg&id=179 

Opublikowane przez: Elżbieta Głozak | Data wprowadzenia: 2013-06-11 10:50:00 | Data modyfikacji: 2013-06-11 11:04:16.
Informacje o postępowaniach przetargowych rozpoczęte w maju i czerwcu 2013 r. znajdują się na stronie http://ugkorczew.bip.org.pl/
w zakładce http://ugkorczew.bip.org.pl/?tree=przetarg

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2013-06-12 10:13:07 | Data modyfikacji: 2013-06-12 10:21:21.

Zobacz:
 Przetarg na drogę w Rudzie .  Rozstrzygnięcie przetargu na drogę w Rudzie .  Informacje o postępowaniach przetargowych rozpoczęte w maju i czerwcu 2013 r. .  PRZETARG NA BUDOWĘ PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW .  Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Korczew. . 
Data wprowadzenia: 2013-06-12 10:13:07
Data modyfikacji: 2013-06-12 10:21:21
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska