Ogłoszenie o zamówieniu
 Ogłoszenie nr 615943.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2019-10-29 10:38:01.
Dokumentacja przetargowa
 Dokumentacja przetargowa.rar

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2019-10-29 10:40:45.
Załączniki do przetargu - uchwały, sprawozdania
, zarządzenia i zaświadczenia o niezaleganiu ZUS
i US

załączniki-uchwały, sprawozdania, zarządzenia i zaświadczenia o niezaleganiu ZUS i US.rar

 

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2019-10-29 10:45:03.
Informacja o zmianie treści SIWZ z dnia
08.11.2019r
 informacja o zmianie treści SIWZ z dnia 08.11.2019r.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2019-11-08 15:13:25.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 Ogłoszenie nr 540241494 o zmianie ogłoszenia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2019-11-08 15:15:25.
Informacja z otwarcia ofert
 Informacja z otwarcia ofert - kredyt długoterminowy..pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2019-11-18 11:28:52.
Zawiadomienie o wyborze oferty

Zawiadomienie o wyborze oferty - kredyt.pdf

 

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2019-11-21 12:44:35.

Zobacz:
 Przetarg nieograniczony na "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Korczewie" .  GP 271.02.2019 Przetarg nieograniczony na "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Korczewie" .  GP 271.03.2019 Przetarg nieograniczony na "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Korczewie" .  GP 271.04.2019 Przetarg nieograniczony na "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Korczewie" .  GP 271.05.2019 przetarg nieograniczony na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczew" .  GP 271.06.2019 przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Laskowice - etap II" .  Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Rozbudowa boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, gm. Korczew" .  GP 271.08.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą "Rozbudowa boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, gm. Korczew" .  GP 271.09.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "BUDOWA GARAŻU DWUSTANOWISKOWEGO NA SAMOCHODY POŻARNICZE - OSP KORCZEW, etap I .  GP 271.10.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Rozbudowa boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, gm. Korczew" .  GP 271.11.2019 Przetarg nieograniczony "UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO" .  GP 271.12.2019 Przetag nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap II" .  GP 271.13.2019 "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Korczew . 
Data wprowadzenia: 2019-11-21 12:44:35
Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska