Ogłoszenie o zamówieniu na "Termomodernizację
budynku Urzędu Gminy w Korczewie"
 Ogłoszenie nr 539336.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2019-04-18 10:53:52.
Dokumentacja przetargowa

dokumentacja przetargowa-termomodernizacja Korczew..rar

 

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2019-04-18 11:15:17.
dokumentacja projektowa

dokumentacja projektowa-termomodernizacja Korczew.rar

 

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2019-04-18 11:18:19.
Informacja z otwarcia ofert
 Informacja z otwarcia ofert-termomodernizacja UG Korczew.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2019-05-07 10:46:18.
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania Termomodernizacja Bu.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2019-05-14 13:50:49.

Zobacz:
 Przetarg nieograniczony na "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Korczewie" .  GP 271.02.2019 Przetarg nieograniczony na "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Korczewie" .  GP 271.03.2019 Przetarg nieograniczony na "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Korczewie" .  GP 271.04.2019 Przetarg nieograniczony na "Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Korczewie" .  GP 271.05.2019 przetarg nieograniczony na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczew" .  GP 271.06.2019 przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Laskowice - etap II" .  Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Rozbudowa boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, gm. Korczew" .  GP 271.08.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie pod nazwą "Rozbudowa boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, gm. Korczew" .  GP 271.09.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "BUDOWA GARAŻU DWUSTANOWISKOWEGO NA SAMOCHODY POŻARNICZE - OSP KORCZEW, etap I .  GP 271.10.2019 Przetarg nieograniczony na zadanie pn. "Rozbudowa boiska przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie, gm. Korczew" .  GP 271.11.2019 Przetarg nieograniczony "UDZIELENIE KREDYTU DŁUGOTERMINOWEGO" .  GP 271.12.2019 Przetag nieograniczony na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 360207W Bartków Nowy - Czaple - Zaleś - Mogielnica oraz drogi gminnej nr 360208W Bartków Nowy - Szczeglacin na odcinku Bartków Nowy - Szczeglacin - etap II" .  GP 271.13.2019 "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Korczew . 
Data wprowadzenia: 2019-05-14 13:50:49
Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska