Ogłoszenie o zamówieniu na "Budowę, rozbudowę
i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej
wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew -
etap I"
 Ogłoszenie o zamówieniu nr 597699.docx

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2017-10-05 10:28:21.
Dokumentacja przetargowa na "Budowę, rozbudowę i
przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz
z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap
I"
 dokumentacja przetargowa-wodociąg etap I.rar

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2017-10-05 10:38:38.
Dokumentacja projektowa na "Budowę, rozbudowę i
przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz
z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap
I"
 dokumentacja projektowa-wodociąg etap I.rar

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2017-10-05 10:41:47 | Data modyfikacji: 2017-10-05 10:44:04.
odpowiedzi na zapytania z dnia 11.10.2017
 odpowiedzi na zapytania z dnia 11.10.2017.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2017-10-11 14:50:54 | Data modyfikacji: 2017-10-11 14:55:31.
informacja z otwarcia ofert "Budowę, rozbudowę i
przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz
z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap
I"
 Informacja z otwarcia ofert - wodociąg.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2017-10-24 10:48:24.
zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na
"Budowę, rozbudowę i przebudowę sieci
wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w
m. Korczew, gm. Korczew"
 Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania - wodociąg.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2017-10-26 12:14:57.

Zobacz:
 Ogłoszenie o przetargu na przebudowę dróg gminnych nr 360202W i nr 360207W na odcinku Mogielnica - gr. gm. Repki .  Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej nr 360210W Czaple-Czaple Obrępałki-Szczeglacin .  ozgłoszenie o zmianie ogłoszenia na przebudowę dróg gminnych nr 360202W i nr 360207 na odcinku Mogielnica - gr. gm. Repki .  protokół z otwarcia ofert na "Przebudowę dróg gminnych Mogielnica-gr. gm. Repki"  .  protokół z otwarcia ofert na "Przebudowę drogi gminnej 360210W Czaple - Czaple Obrępałki - Szczeglacin" .  zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa dróg gminnych na odcinku Mogielnica-gr. gm. Repki .  Ogłoszenie o przetargu na "DOSTAWĘ SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO ORAZ WYPOSAŻENIA"  .  ogłoszenie o przetargu na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczew" .  Zawiadomienie o wyborze oferty - "Przebudowa drogi gminnej nr 360210W Czaple - Czaple Obrępałki - Szczeglacin" .  Ogłoszenie o przetargu na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczew, etap 3" .  Zawiadomienie o wyborze oferty na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Korczew" .  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczew, etap 3"  .  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "DOSTAWĘ SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO ORAZ WYPOSAŻENIA" .  Ogłoszenie o przetargu na "Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Korczew" .  Przetarg nieograniczony na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczew, etap 3" .  Przetarg nieograniczony na "Budowę , rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłaczami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I" .  Przetarg nieograniczony na "Budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I" .  Przetarg nieograniczony na "Budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I" .  Przetarg nieograniczony na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczew" . 
Data wprowadzenia: 2017-10-26 12:14:57
Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska