zawiadomienie o wyborze oferty
 zawiadomienie op wyborze oferty odpady komunalne.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2017-06-27 13:14:57 | Data modyfikacji: 2017-06-27 13:31:25.

Zobacz:
 Ogłoszenie o przetargu na przebudowę dróg gminnych nr 360202W i nr 360207W na odcinku Mogielnica - gr. gm. Repki .  Ogłoszenie o przetargu na przebudowę drogi gminnej nr 360210W Czaple-Czaple Obrępałki-Szczeglacin .  ozgłoszenie o zmianie ogłoszenia na przebudowę dróg gminnych nr 360202W i nr 360207 na odcinku Mogielnica - gr. gm. Repki .  protokół z otwarcia ofert na "Przebudowę dróg gminnych Mogielnica-gr. gm. Repki"  .  protokół z otwarcia ofert na "Przebudowę drogi gminnej 360210W Czaple - Czaple Obrępałki - Szczeglacin" .  zawiadomienie o wyborze oferty - Przebudowa dróg gminnych na odcinku Mogielnica-gr. gm. Repki .  Ogłoszenie o przetargu na "DOSTAWĘ SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO ORAZ WYPOSAŻENIA"  .  ogłoszenie o przetargu na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczew" .  Zawiadomienie o wyborze oferty - "Przebudowa drogi gminnej nr 360210W Czaple - Czaple Obrępałki - Szczeglacin" .  Ogłoszenie o przetargu na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczew, etap 3" .  Zawiadomienie o wyborze oferty na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Korczew" .  Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczew, etap 3"  .  zawiadomienie o unieważnieniu postępowania na "DOSTAWĘ SAMOCHODU RATOWNICZO GAŚNICZEGO ORAZ WYPOSAŻENIA" .  Ogłoszenie o przetargu na "Zakup średniego samochodu pożarniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Korczew" .  Przetarg nieograniczony na "Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Korczew, etap 3" .  Przetarg nieograniczony na "Budowę , rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłaczami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I" .  Przetarg nieograniczony na "Budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I" .  Przetarg nieograniczony na "Budowę, rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w m. Korczew, gm. Korczew - etap I" .  Przetarg nieograniczony na "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Korczew" . 
Data wprowadzenia: 2017-06-27 13:14:57
Data modyfikacji: 2017-06-27 13:31:25
Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska