Adres URL postępowania:  http://pzp.korczew.pl/#/offer/5a2ccd36-a51d-4da4-afea-bf8743676fe9

 

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2021-11-26 14:38:00.

Zobacz:
 GP 271.1.2021 "Wymiana czynników grzewczych wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminach Korczew i Jabłonna Lacka" .  GP 271.2.2021 "Przebudowa, rozbudowa i budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w miejscowości Korczew, Gmina Korczew" .  GP 271.3.2021 "Przebudowa drogi gminnej nr 360216W w m. Ruda" .  GP 271.4.2021 "Wymiana czynników grzewczych wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminach Korczew i Jabłonna Lacka" .  GP 271.5.2021 "Przebudowa, rozbudowa i budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem wody w miejscowości Korczew, Gmina Korczew" .  GP 271.6.2021 "Remont sali sportowej przy Zespole Placówek Oświatowych w Korczewie" .  GP 271.7.2021 "Zagospodarowanie terenów zieleni w m. Korczew" .  GP 271.8.2021 "Wymiana czynników grzewczych wraz z montażem instalacji odnawialnych źródeł energii w Gminach Korczew i Jabłonna Lacka" .  GP 271.9.2021 "Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Korczew" . 
Data wprowadzenia: 2021-11-26 14:38:00
Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska