Ogłoszenie o przetargu
 Ogłoszenie o przetargu.doc

Opublikowane przez: Zofia Warsztocka | Data wprowadzenia: 2015-01-28 13:19:27.
dokumenty przetargowe
 dokumenty przetargowe.rar

Opublikowane przez: Zofia Warsztocka | Data wprowadzenia: 2015-01-28 13:20:22.
świetlica - Ruda
 ŚWIETLICA WIEJSKA W RUDZIE -dokumentacja.rar

Opublikowane przez: Zofia Warsztocka | Data wprowadzenia: 2015-01-28 13:25:06 | Data modyfikacji: 2015-01-28 13:26:00.
Wyjaśnienie do przetargu
 Wyjaśnienie do działu XX punkt 3 ppkt.doc

Opublikowane przez: Zofia Warsztocka | Data wprowadzenia: 2015-02-09 11:50:27.

Zobacz:
 przetarg na remont świetlicy wiejskiej w Rudzie .  zawiadomienie o rozstrzuygnięciu przetargu .  zawiadomienie o rozstrzuygnięciu przetargu .  Odbieranie i zagospodarowanie odpadow komunalnych .  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na odbiór odpadów kom. .  Przetarg na drogę w Szczeglacinie .  przetarg Budowa mikroinstalacji prosumenckich na potrzeby obiektów gospodarstw domowych w gminie Korczew .  ogłoszenie o unieważnieniu przetargu na budowę mikroinstalacji proasumenckich na potrzeby obiektów gospodarstw domowych w gminie Korczew .  zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na Modernizację drogi gminnej na dz. nr ew.262 w m.Szczeglacin .  przetarg na budowę mikroinstalacji prosumenckich .  Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu na budowę mikroinstalacji prosumenckich na potrzeby gospodarstw domowych w gminie Korczew . 
Data wprowadzenia: 2015-02-09 11:50:27
Opublikowane przez: Zofia Warsztocka