O G Ł O S Z E N I E

Wójt Gminy Korczew ogłasza nabór kandydatów na ławników do Sądu Okręgowego w Siedlcach, do pracy w Wydziale Cywilnym i Wydziale Karnym.
Termin zgłaszania kandydatów upływa 30 czerwca 2019 r.

Kandydat na ławnika musi spełniać warunki określone w rozdziale 7 ustawy Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2019 poz. 52).
Dokumenty można składać osobiście w Urzędzie Gminy Korczew od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30 lub pocztą na adres:
Urząd Gminy Korczew,
ul. Ks. Stanisława Brzóski 20a, 08-108 Korczew.

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2019-06-14 07:39:13 | Data modyfikacji: 2019-06-14 07:39:32.
Data wprowadzenia: 2019-06-14 07:39:13
Data modyfikacji: 2019-06-14 07:39:32
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska