W związku z wystąpieniem szkód w uprawach rolnych w wyniku przymrozków wiosennych informuję, że została uruchomiona procedura w sprawie oszacowania zakresu i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych.
Osoby, u których wystąpiły szkody w uprawach proszone są o składanie wniosków o oszacowanie szkód.


                Wnioski należy składać w Urzędzie Gminy Korczew do dnia 19.05.2017 r. w godz. 7:30-15:30. Gminna Komisja do spraw szacowania skutków klęsk żywiołowych dokona szacowania wielkości szkód w zgłoszonych gospodarstwach rolnych na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych.
                Do wniosków o oszacowanie szkód należy dołączyć kserokopię wniosku o przyznanie płatności obszarowych na 2017 rok składanego w ARiMR.

 

 

                                                                            WÓJT
                                                                          Sławomir Wasilczuk

 WZÓR WNIOSKU O OSZACOWANIE SZKÓD

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2017-04-28 14:38:40 | Data modyfikacji: 2017-04-28 14:46:20.
Data wprowadzenia: 2017-04-28 14:38:40
Data modyfikacji: 2017-04-28 14:46:20
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska