O G Ł O S Z E N I E
w sprawie przyjmowania wniosków rolników o szacowanie strat powstałych przez ujemne skutki przezimowania.


Wójt Gminy Korczew informuje, o możliwości składania wniosków o szacowanie szkód w uprawach ozimych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania. Wnioski należy składać w terminie do 30 kwietnia 2016 r. w siedzibie Urzędu Gminy Korczew w pokoju Nr 6 .

Wnioski o szacowanie szkód powstałych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych dostępne są:
- w siedzibie Urzędu Gminy,
- na stronie internetowej Gminy Korczew

Do wniosku należy dołączyć ksero wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich.

 

Wójt Gminy Korczew
mgr inż. Sławomir Wasilczuk

 WNIOSEK O OSZACOWANIE SZKÓD

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2016-03-18 11:14:13 | Data modyfikacji: 2016-03-18 11:23:38.
Data wprowadzenia: 2016-03-18 11:14:13
Data modyfikacji: 2016-03-18 11:23:38
Autor: Jolanta Wakulińska
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska