wykaz lokali użytkowych przeznaczonych do
wynajęcia na czas określony w trybie
bezprzetargowym
 TREŚĆ WYKAZU

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Dorota Szaban | Data wprowadzenia: 2016-12-08 14:25:49 | Data modyfikacji: 2016-12-08 14:27:22.
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa
Mazowieckiego o podjęciu uchwały w sprawie
przystąpienia do sporządzenia Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Mazowieckiego
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2017-02-01 13:24:05 | Data modyfikacji: 2017-02-06 09:00:25.
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzew
 WZÓR ZGŁOSZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2017-09-06 14:40:03 | Data modyfikacji: 2017-09-06 14:53:18.
OŚWIADCZENIE o posiadanym tytule prawnym
władania nieruchomością
 TREŚĆ OŚWIADCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2017-09-06 14:41:05 | Data modyfikacji: 2017-09-06 14:53:30.
W Y K A Z Nr 1/2017 nieruchomości
przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas
oznaczony w trybie bezprzetargowym
 TREŚĆ WYKAZU

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2017-10-03 11:46:14 | Data modyfikacji: 2017-10-03 11:47:08.
WYKAZ nieruchomości, stanowiących mienie gminne,
przeznaczonych do zbycia w drodze bezprzetargowej
celem realizacji celu publicznego
 TREŚĆ WYKAZU

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2017-10-03 11:48:31.
WYKAZ Nr 1/2018 nieruchomości położonych na
terenie Gminy Korczew przeznaczonych do
wydzierżawienia na okres do 3 lat
 TREŚĆ WYKAZU

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Jolanta Wakulińska | Data wprowadzenia: 2018-01-03 10:29:57 | Data modyfikacji: 2018-01-03 10:33:07.

Sprawy związane z inwestycjami, gospodarką nieruchomościami i zagospodarowaniem przestrzennym- pokój nr 6

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 14:24:09 | Data modyfikacji: 2018-01-03 10:33:41.
Obwieszczenie Marszałka Województwa
Mazowieckiego
 Obwieszczenie Marszałka Województwa Mazowieckiego-plan zagospodarowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-08-01 12:56:27.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki
 

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-08-06 14:54:22.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki o
zakończeniu postępowania
 obwieszczenie o zakończeniu postępowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-09-17 14:43:10.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczew o wydaniu
decyzji celu publicznego na budowę mostu w
Mogielnicy
 Obwieszczenie Wójta Gminy Korczew o decyzji końcowej na Most w .pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-10-18 14:52:20.
Data wprowadzenia: 2018-10-18 14:52:20
Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska