KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (przetwarzanie w związku z ustawą z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności)

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2018-08-27 12:20:35 | Data modyfikacji: 2020-02-18 11:42:24.
Zameldowanie na pobyt stały obywateli RP

TREŚĆ INFORMACJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Ewa Domańska | Data wprowadzenia: 2017-11-17 14:19:26 | Data modyfikacji: 2020-02-18 12:24:27.
Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli RP

TREŚĆ INFORMACJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Ewa Domańska | Data wprowadzenia: 2020-02-18 11:52:54 | Data modyfikacji: 2020-02-18 12:24:35.
Zgłoszenie wymeldowania z pobytu stałego lub
czasowego obywateli RP

TREŚĆ INFORMACJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIA- WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO

FORMULARZ ZGŁOSZENIA- WYMELDOWANIE Z POBYTU CZASOWEGO

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Ewa Domańska | Data wprowadzenia: 2020-02-18 11:57:16 | Data modyfikacji: 2020-02-18 12:24:42.
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej
Polskiej

TREŚĆ INFORMACJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Ewa Domańska | Data wprowadzenia: 2020-02-18 12:02:44 | Data modyfikacji: 2020-02-18 12:24:49.
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice
Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej
niż 6 miesięcy

TREŚĆ INFORMACJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Ewa Domańska | Data wprowadzenia: 2020-02-18 12:06:57 | Data modyfikacji: 2020-02-18 12:24:59.
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
i członków ich rodzin

TREŚĆ INFORMACJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Ewa Domańska | Data wprowadzenia: 2020-02-18 12:14:20 | Data modyfikacji: 2020-02-18 12:25:11.
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz
obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej
i członków ich rodzin

TREŚĆ INFORMACJI

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Ewa Domańska | Data wprowadzenia: 2020-02-18 12:17:01 | Data modyfikacji: 2020-02-18 12:25:21.
Zameldowanie w drodze decyzji administracyjnej
 TREŚĆ INFORMACJI

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Ewa Domańska | Data wprowadzenia: 2020-02-18 12:19:49 | Data modyfikacji: 2020-02-18 12:25:46.
Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej

TREŚĆ INFORMACJI

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Ewa Domańska | Data wprowadzenia: 2020-02-18 12:26:29 | Data modyfikacji: 2020-02-18 12:27:37.
Udostępnienie danych osobowych ze zbiorów
meldunkowych, zbioru PESEL oraz ewidencji wydanych
i unieważnionych dowodów osobistych

TREŚĆ INFORMACJI

 Wniosek

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Ewa Domańska | Data wprowadzenia: 2013-05-16 10:01:28 | Data modyfikacji: 2020-02-18 12:25:57.
Zaświadczenie z akt ewidencji ludności i
dowodów osobistych.

TREŚĆ INFORMACJI

 Podanie

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Ewa Domańska | Data wprowadzenia: 2013-05-16 09:39:57 | Data modyfikacji: 2020-02-18 12:21:48.
Udostępnienie danych jednostkowych z rejestru
mieszkańców, rejestru PESEL.

WZÓR WNIOSKU

 TREŚĆ INFORMACJI

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Ewa Domańska | Data wprowadzenia: 2020-04-24 14:28:54 | Data modyfikacji: 2020-04-24 14:41:53.
Data wprowadzenia: 2020-04-24 14:28:54
Data modyfikacji: 2020-04-24 14:41:53
Autor: Ewa Domańska
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska