Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2015-07-29 11:01:48.
 Informacja Wójta Gminy Korczew o miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie obwieszczeń urzędowych i plakatów komitetów wyborczych

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2015-09-30 15:23:34.
 Zarządzenie Wójta Gminy Korczew w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Korczew w wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 r.

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2015-10-06 08:22:05.
 Informacja Przewodniczących o składach Obwodowych Komisji Wyborczych

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2015-10-15 13:40:16.
 OBWIESZCZENIE WÓJTA Gminy Korczew o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2015-10-15 14:38:07.
 OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 1 października 2015 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na posłów w wyborach do Sejmu RP w okręgu wyborczym nr 18

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2015-10-20 11:02:40 | Data modyfikacji: 2015-10-20 11:08:40.
 OBWIESZCZENIE Okręgowej Komisji Wyborczej w Siedlcach z dnia 1 października 2015 r. o zarejestrowanych kandydatach na senatora w wyborach do Senatu RP w okręgu wyborczym nr 48

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2015-10-20 11:06:40.
Data wprowadzenia: 2015-10-20 11:06:40
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska