ZAWIADOMIENIE


Urząd Gminy w Korczewie informuje, że miejscem umieszczania


obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych


są tablice ogłoszeń na terenie gminy.


 


Wójt Gminy


/-/ Sławomir Wasilczuk

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2014-05-14 13:43:05.
INFORMACJA


Na podstawie art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) zawiadamiam, że spis wyborców gminy Korczew sporządzony dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r., został udostępniony do wglądu w Urzędzie Gminy w Korczewie – ul. Ks. Brzóski 20a 1, POKÓJ NR 9 – I PIĘTRO


OD 05.05.2014 r. DO 19.05.2014 r.
W GODZINACH 730 – 1530


Udostępnienie spisu wyborców następuje na pisemny wniosek wyborcy.
Na podstawie art. 37 § 1 wyżej wymienionej ustawy na nieprawidłowości w spisie mogą być wnoszone reklamacje.

 


WÓJT GMINY
/-/SŁAWOMIR WASILCZUK

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Ewa Domańska | Data wprowadzenia: 2014-05-15 15:19:47 | Data modyfikacji: 2014-05-15 15:20:30.

Zobacz:
 Kalendarz Wyborczy .  Zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych na obszarze Gminy Korczew w wyborach do Parlamentu Europejskiego, zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. . 
Data wprowadzenia: 2014-05-15 15:19:47
Data modyfikacji: 2014-05-15 15:20:30
Autor: Ewa Domańska
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska