INFORMACJA DOTYCZĄCA GŁOSOWANIA
KORESPONDENCYJNEGO

TREŚĆ WYJAŚNIEŃ

TREŚĆ WYJAŚNIEŃ

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2015-02-16 15:19:09.
Informacja o warunkach udziału w głosowaniu w
obwodach głosowania utworzonych w kraju w
wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r
 TREŚĆ INFORMACJI

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2015-04-08 09:37:12 | Data modyfikacji: 2015-04-08 09:38:19.
OBWIESZCZENIE w sprawie wyznaczenia miejsc na
terenie gminy Korczew przeznaczonych na bezpłatne
umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i
plakatów komitetów wyborczych, w związku z
wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
zarządzonymi na dzień 10 maja 2015 r.
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2015-04-09 13:46:21.
OBWIESZCZENIE- informacja o numerach i granicach
obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych
komisji wyborczych w których przeprowadzone
zostanie głosowanie w wyborach Prezydenta RP
zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.
 TREŚĆ OBWIESZCZENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2015-04-09 13:49:01 | Data modyfikacji: 2015-04-09 13:54:25.
Informacja dot. spisów wyborców w wyborach
Prezydenckich zarządzonych na dzień 10 maja 2015
r.
 TREŚĆ INFORMACJI

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2015-04-16 09:29:37.
Informacja o składach obwodowych Komisji
Wyborczych powołanych przez Wójta Gminy Korczew
w związku z zarządzonymi na dzień 10 maja 2015
wyborami Prezydenta RP
 TREŚĆ INFORMACJI

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2015-04-20 13:22:23 | Data modyfikacji: 2015-04-20 13:47:45.

O G Ł O S Z E N I E

Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) zawiadamiam, że spis wyborców uprawnionych do głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. jest udostępniony do wglądu, na pisemny wniosek zainteresowanego w Urzędzie Gminy Korczew, ul. ks. Brzóski 20a – pokój nr 9 w dniach od 20.04.2015r. do 04.05.2015r. w godz. pn.- pt. 7.30 – 15.30.

Wójt Gminy Korczew
/-/ Sławomir Wasilczuk

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Ewa Domańska | Data wprowadzenia: 2015-04-27 10:31:31 | Data modyfikacji: 2015-04-27 10:33:47.
Informacja o składach obwodowych Komisji
Wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych
na dzień 10 maja 2015 r.
 TREŚĆ INFORMACJI

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Elżbieta Głozak | Data wprowadzenia: 2015-04-28 09:05:43 | Data modyfikacji: 2015-05-08 13:39:59.
Data wprowadzenia: 2015-04-28 09:05:43
Data modyfikacji: 2015-05-08 13:39:59
Autor: Elżbieta Głozak
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska