INFORMACJA O ZMIANACH W PODATKACH I OPŁATACH
LOKALNYCH

Zmiany w podatkach i opłatach lokalnych obowiązujące
od 1 stycznia 2016 r.


Wójt Gminy Korczew informuje, że od dnia 1 stycznia 2016 roku wchodzą w życie przepisy zmieniające ustawę o podatkach i opłatach lokalnych, mające wpływ na wysokość wymiaru podatku.

Główne zmiany to:


1. Nie będą wystawiane decyzje wymiarowe przy kwocie zobowiązania nieprzekraczającej 6,10 zł (najniższy koszt doręczenia w obrocie krajowym przesyłki poleconej za potwierdzeniem odbioru);


2. Jeżeli wysokość zobowiązania na dany rok podatkowy nie przekroczy kwoty 100 zł – wtedy podatek będzie płatny w pierwszej racie, a nie jak dotychczas w czterech ratach;


3. Łączne zobowiązanie podatkowe dotyczyć będzie nie tylko kombinacji podatku od nieruchomości i podatku rolnego, lecz również podatku od nieruchomości i podatku leśnego. Dotychczas były wystawiane odrębne decyzje wymiarowe na te rodzaje podatków, a od nowego roku decyzja będzie jedna;


4. Zmiana przeliczników dla gruntów rolnych będzie miała wpływ na ilość hektarów przeliczeniowych, jak również na wysokość zobowiązania podatkowego, tj. :
- rowy – 1 ha fiz. = 0,20 ha przeliczeniowego;
- grunty rolne zabudowane – 1 ha fiz. = 1 ha przeliczeniowy;
- grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych – 1 ha fiz. = 0,2 ha przeliczeniowego;
- grunty pod stawami zarybionymi 1 ha fiz. = 0,2 ha przeliczeniowego;
- grunty, dla których nie można ustalić przelicznika – 1 ha fiz. = 1 ha przeliczeniowy.


Wójt Gminy Korczew
Sławomir Wasilczuk

 

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Autor: Ewa Wójciuk | Data wprowadzenia: 2016-02-08 13:08:42.
Data wprowadzenia: 2016-02-08 13:08:42
Autor: Ewa Wójciuk
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska
« powrót