INFORMACJA O ZASADACH WYDOBYWANIA PIASKU I ŻWIRU
ORAZ WYKONYWANIU ROBÓT G E O L O G I C Z N Y C H
 TREŚĆ INFORMACJI

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-01-17 08:34:46 | Data modyfikacji: 2020-01-17 08:38:12.
Z A W I A D O M I E N I E o zamiarze podjęcia
wydobywania (piasku, żwiru)* z przeznaczeniem na
własne potrzeby dla osoby fizycznej
 TREŚĆ ZAWIADOMIENIA

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-01-17 08:36:46.
Data wprowadzenia: 2020-01-17 08:36:46
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska