INFORMACJA O STAWKACH OPŁATY ZA ODBIÓR ODPADÓW

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-04-30 08:40:31 | Data modyfikacji: 2020-04-30 12:30:26.
 INFORMACJA O STAWKACH RYCZAŁTU ZA ODBIÓR ODPADÓW

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-04-30 08:45:51.
 INFORMACJA O NUMERZE KONTA DLA WPŁAT ZA ODBIÓR ODPADÓW

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-04-30 08:50:26.
 WZÓR DEKLARACJI NA ODBIÓR ODPADÓW OBOWIAZUJĄCY OD 1 KWIETNIA 2020

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2020-04-30 08:59:37.

Zobacz:
 Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Korczew .  PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW .  Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Korczew .  Informacja o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Korczew .  Wykaz firm świadczących usługi .  Analiza stanu gospodarki odpadami .  Osiągnięte poziomy recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji .  PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU GMINY KORCZEW .  Informacja o miejscach zagospodarowania odpadów przez podmioty odbierające odpady . 
Data wprowadzenia: 2020-04-30 08:59:37
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska