Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego
na działce o nr ewidencyjnym 91 położonej w
miejscowości Laskowice, gm. korczew polegającej
na budowie wieży widokowej i wiaty wypoczynkowej
oraz infrastruktury towarzyszącej na rzecz
rozwoju systemu turystycznego w obrębie Doliny
Bugu
 obwieszczenie o wszczęciu postepowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-01-04 13:32:29 | Data modyfikacji: 2018-08-30 10:03:45.
Obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego
na budowę wieży widokowej i wiaty wypoczynkowej
wraz z infrastrukturą towarzyszącą na rzecz
projektu "Łączy na Bug" na działce o nr ewid.
91 położonej w miejscowości Laskowice, gmina
Korczew.
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-02-12 13:42:00.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegajacej na budowie sieci
elektroenergetycznej SN 15kV, wraz z niezbędna
infrastrukturą na działkach nr 124, 153/2,
153/1, 277, 153/1 w miejscowości Korczew, gm.
Korczew"
 obwieszczenie o wszczęciu postępowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-03-12 12:16:12.
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w/s o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej
średniego napięcia SN - 15kV wraz z niezbędną
infrastukturą na działkach 124, 153/2, 277,
153/1 położonych w miejscowości Korczew, gm.
Korczew
 obwieszczenie o zkańczeniu postępowania-Korczew.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-04-26 09:35:08.
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie
o ustalenie lokalizacji inwestycji celu
piblicznego polegającej na budowie mostu wraz z
dojazdami w ciągu drogi powiatowej nr 3936 droga
nr 62 - Mogielnica - Szczeglacin na działkach o
nr ewid. 222/4, 222/5, 222/6, 224/2, 236/1, 59/2,
60/6 w miejscowości Mogielnica, gm. Korczew.
 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania- most w Mogielnicy.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-05-02 09:31:10.
Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o
zawieszeniu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
dotyczacego "Budowy mostu wraz z dojazdami w
ciągu drogi powiatowej nr 3936W, droga nr 62 -
Mogielnica - Szczeglacin na działkach o nr ewid.
222/4, 222/5, 222/6, 224/2, 236/1, 59/2, 60/6 w
miejscowości Mogielnica, gm. Korczew"
 Obwieszczenie wydanie postanowienia.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-05-25 14:58:46 | Data modyfikacji: 2018-08-30 13:32:38.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki
 Obwieszczenie - Gmina Przesmyki.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-08-06 15:03:33 | Data modyfikacji: 2018-08-06 15:11:07.

Obwieszczenie o wydaniu postanowienia o
podjęciu postępowania w sprawie wydania
decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji
dotyczacego "Budowy mostu wraz z dojazdami w
ciągu drogi powiatowej nr 3936W, droga nr 62 -
Mogielnica - Szczeglacin na działkach o nr ewid.
222/4, 222/5, 222/6, 224/2, 236/1, 59/2, 60/6 w
miejscowości Mogielnica, gm. Korczew"

 obwieszczenieGP 6733.03.2018.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-08-30 13:36:50 | Data modyfikacji: 2018-08-30 13:38:07.
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w/s o
ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego
polegającej na wyprowadzeniu linii kablowej SN
15kV z pola rozdzielni 15kV stacji 110/15kV GPZ
Korczew kierunek Laskowice wraz z
niezbędnąinfrastrukturą towarzyszącąna
działkach o nr ewidencyjnych 153/2, 124, 277,
278, 96, 183, 184/1, 185/1, 186/1, 187/1, 188/1,
189/1, 190/1, 191/1, 192/1, 193/1, 194/1, 195/1,
222/1, 222/2, 223, 280 w miejscowości Koerczew,
oraz działkach o nr ewidencyjnych 66/2, 67/2,
68/2, 70/2, 71/2, 202/1, 202/2, 185, 482 w
miejscowości Laskowice, gm. Korczew
 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-09-07 08:30:25.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczew o wydaniu
decyzji celu publicznego
 obwieszczenie Wójta Gminy Korczew o wydaniu decyzji cel. publ..pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-09-18 12:58:34 | Data modyfikacji: 2018-09-18 13:01:46.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczew o zakończeniu
postępowania w sprawie wydania decyzji o
ustaleniu lokalizacji celu publicznego
polegającej na budowie mostu w miejscowości
Mogielnica
 Obwieszczenie o zakończeniu postępowania - most Mogielnica.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-09-25 12:06:10.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczew o wydaniu
decyzji na Wyprowadzenie linii kablowej SN 15kV z
pola rodzielni 15kV stacji 110/15kV GPZ Korczew
kierunek Laskowice"
 Obwieszczenie o wydaniu decyzji- Korczew kierunek Laskowice.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-10-03 14:19:14.
Obwieszczenie Wójta Gminy Przesmyki
 obwieszczenie o wydaniu decyzji celu publicznego przez Wójta Gm.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-10-12 13:35:43 | Data modyfikacji: 2018-10-12 13:36:20.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczew ws wydania
decyzji celu publicznego na budowę mostu w
Mogielnicy
 Obwieszczenie Wójta Gminy Korczew w sprawie decyzji końcowej na Most w.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-10-18 15:06:22.
Obwieszczenie o zakończeniu postępowania w/s
wydania decyzji celu publicznego na "Przebudowę,
rozbudowę i budowę Stacji Uzdatniania Wody wraz
z ujęciem wody w m. Korczew gm. Korczew"
 obwieszczenie o zakończeniu postępowania-SUW Korczew.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-11-13 12:31:03.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczew o wydaniu
decyzji celu publicznego polegającej na
realizacji zamierzenia :Przebudowa, rozbudowa i
budowa stacji uzdatniania wody wraz z ujęciem
wody na działkach o nr ewid. 602/2 i 602/4,
położonych w miejscowości Korczew, gm. Korczew"
 obwieszczenie o wydaniu decyzji.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-12-07 13:56:37.
Obwieszczenie Wójta Gminy Korczew o zakończeniu
postępowania w sprawie wydania decyzji celu
pulicznego na budowie sieci elektroenegetycznej
średniego napięcia SN - 15kV (linia kablowa
doziemna) wraz z kanalizacją
kablowąteletechnicznąna części działek o nr
ewid. 124, 277, 278, 182, 183, 96, 650, 605 oraz
działkach o nr ewid. 153/2, 573, 623/16
położonych w miejscowości Korczew, gm. Korczew
 Obwieszczenie Wójta Gminy Korczew o zakończeniu postępowania - budowa sieci elektroenergetycznej.pdf

Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska | Data wprowadzenia: 2018-12-27 11:48:03.
Data wprowadzenia: 2018-12-27 11:48:03
Opublikowane przez: Agnieszka Grabarska