stanowisko nr 1/2016 w sprawie poparcia podziału ststystycznego i sprzeciwu wobec planów ewentualnego podziału administracyjnego Województwa Mazowieckiego

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2017-10-05 14:02:15.
 stanowisko nr 2/2017 w sprawie sprzeciwu wobec zapowiadanych zmian prawa samorządowego w Polsce

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2017-10-05 14:03:53.
 stanowisko nr 3/2017 w sprawie przekazania wykonywania zadań o których mowa w art. 3 ust.2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przez Związek Komunalny "Nieskażone Środowisko" z siedzibą w Łosicach

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2017-10-05 14:06:04.
 stanowisko nr 4/2017 w sprawie planu utworzenia rezerwatu przyrody dolnego odcinka rzeki Toczna

Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska | Data wprowadzenia: 2017-10-05 14:07:23 | Data modyfikacji: 2017-10-05 14:08:34.
Data wprowadzenia: 2017-10-05 14:07:23
Data modyfikacji: 2017-10-05 14:08:34
Opublikowane przez: Elwira Kwaśniewska